Archives

Calendar

October 2022
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha(from a lecture of Swami Tirtha, 08.05.2017 morning, Rila)

 (continues from the previous Friday)

“All the rogues and thieves who had made arrangements for the worship of goddess Kali were low minded and bound to the modes of passion and ignorance. They were overpowered by the desire to become very rich; therefore they had the audacity to disobey the injunctions of the Vedas, so much so that they were prepared to kill Jada Bharata, a self-realized soul born in a brahmana family. Due to their envy, these dacoits brought him before the goddess Kali for sacrifice. Such people are always addicted to envious activities, and therefore they dared to try to kill Jada Bharata. Jada Bharata was the best friend of all living entities. He was no one’s enemy, and he was always absorbed in meditation on the Supreme Personality of Godhead. He was born of a good brahmana father, and killing him was forbidden, even though he might have been an enemy or aggressive person. In any case, there was no reason to kill Jada Bharata, and the goddess Kali could not bear this. She could immediately understand that these sinful dacoits were about to kill a great devotee of the Lord. Suddenly the deity’s body burst asunder, and the goddess Kali personally emerged from it in a body burning with an intense and intolerable effulgence.”[1]

Mystic experience. Only for adults. But anyway we have to complete the story. And then we shall try to come to some more peaceful moments.

“Intolerant of the offenses committed, the infuriated goddess Kali flashed her eyes and displayed her fierce, curved teeth. Her reddish eyes glowed, and she displayed her fearsome features. She assumed a frightening body, as if she were prepared to destroy the entire creation. Leaping violently from the altar, she immediately decapitated all the rogues and thieves with the very sword with which they had intended to kill Jada Bharata. She then began to drink the hot blood that flowed from the necks of the beheaded rogues and thieves, as if this blood were liquor. Indeed, she drank this intoxicant with her associates, who were witches and female demons. Becoming intoxicated with this blood, they all began to sing very loudly and dance as though prepared to annihilate the entire universe. At the same time, they began to play with the heads of the rogues and thieves, tossing them about as if they were balls”. Action-reaction. “When an envious person commits an offense before a great personality, he is always punished in the way mentioned above.”[2]So, beware.

So, what we can see here? A very unusual practice – human sacrifice. In all different cultures human sacrifice was there. The Bible also describes human sacrifice almost happening. In South America it was also there – taking the living heart and offering this to the Sun-god. Or Carthage – there they also practiced human sacrifice. They knew that when there was a danger to the state their spiritual leaders said: “To avoid this danger we have to sacrifice our sons. Hundred sons should be sacrificed.” Then the citizens said: “Double! We give 200.”

Sanatan: Even the king’s son.

Swami Tirtha: These are very strong things. Just imagine yourself if you should give such a sacrifice. It’s very painful. Because life is very precious.

We have learned from the Gita that without sacrifice nothing works, you cannot be happy. But what kind of sacrifice? Shall I sacrifice the life of others? Although this is very precious, better we sacrifice our own life. Little insignificant external things we can easily sacrifice. Little flowers, little water – as Krishna cheats us in the Gita[3]. And after that: “And all in. And everything else – just give it to Me.”[4]

(to be continued)

[1] Shrimad Bhagavatam 5.9.17

[2] Shrimad Bhagavatam 5.9.18-19

[3] Bhagavad Gita 9.26

[4] Bhagavad Gita 9.27(Szvámí Tírtha 2017.05.08-i, Rila-hegység reggeli előadásából)

 (az előző pénteki tanítás folytatása)

  „A Kálí istennő imádatára készülődő rablók és tolvajok mind rendkívül alantas gondolkodású emberek voltak, akiket a szenvedély és tudatlanság kötőerői tartottak fogva. Elhatalmasodott rajtuk a vágy, hogy meggazdagodjanak, s ezért volt merszük ellentmondani a Védák utasításainak, olyannyira, hogy kész voltak megölni Dzsada Bharatát, egy bráhmana családban született, önmegvalósított lelket. Irigységükben a rablók Kálí istennő színe elé vitték, hogy feláldozzák. Az ilyen emberek ragaszkodnak irigy tetteikhez, s ezek a gonosztevők még attól sem riadnak vissza, hogy megöljék Dzsada Bharatát. Dzsada Bharat minden élőlény legjobb barátja volt. Nem volt az ellensége senkinek, s elmélyülten örökké az Istenség Legfelsőbb Személyiségén meditált. Egy kiváló bráhmana apától született, s így még akkor sem lett volna szabad megölni, ha történetesen ellenséges vagy rosszindulatú lett volna. Nem volt tehát semmi okuk Dzsada Bharat megölésére, és Kálí istennő ezt nem tűrhette. Azonnal megértette, hogy ezek a bűnös haramiák az Úr nagy bhaktáját akarják elpusztítani. A múrti teste ekkor hírtelen szétrobbant, s maga Kálí istennő lépett ki belőle személyesen. Teste heves, elviselhetetlen ragyogással lángolt.”[1]

Ez egy meglehetősen misztikus élmény és kizárólag felnőtteknek ajánlott olvasmány. De most már végig kell olvasnunk a történetet és akkor majd megpróbálunk egy kicsit békésebb vizekre evezni.

„A feldühödött Kálí istennő nem tűrte tovább a sértéseket. Szeme szikrázott, s kivillantotta rettentő, görbe fogait. Vörös szeme lángokat szórt, s bemutatta félelmetes vonásait. Ijesztő testet öltött fel, mintha az egész teremtés elpusztítására készülne. Heves mozdulattal leugrott az oltárról, és ugyanazzal a karddal, amivel ők akarták megölni Dzsada Bharatát, egy pillanat alatt egytől egyig lefejezte a tolvajokat és rablókat, majd inni kezdte a forró vért, ami a lefejezett gonosztevők nyakából folyt, mintha csak likőrt inna. Társaival együtt itta a mámorító italt, a boszorkányok és démonok társaságában, s a vértől megrészegülve mindannyian hangosan énekelni kezdtek és táncra perdültek. Olyan volt, mintha az univerzum megsemmisítésére készülnének, s közben a haramiák fejeivel labdáztak, egymásnak dobálva őket”. Akció-reakció. „Így nyeri el méltó büntetését az az irigy ember, aki sértést követ el egy nagy személyiség ellen.”[2] Szóval, legyetek elővigyázatosak!

Tehát, mit láthatunk itt? Egy meglehetősen szokatlan rituálét – emberáldozatot, mely valamennyi kultúrában megtalálható volt. A Biblia is említést tesz egy majdnem megtörtént emberáldozatról. Dél – Amerikában szintén létezett, ahol egy eleven, lüktető szívet ajánlottak fel a Napistennek. Karthágóban szintén hajtottak végre emberáldozatot. Tudatában voltak annak, ha nagy veszély fenyegette az államot, akkor a lelki vezetők tanácsa a következő volt: „A veszély elkerülése érdekében fel kell áldoznunk fiainkat. Száz fiút kell feláldoznunk.” Erre a város polgárai így feleltek: „A dupláját! Kétszáz fiat adunk.”

Szanátan: Még a király fiát is!

Szvámí Tírtha: Ezek nagyon komoly történések. Csak képzeljétek el magatokat, ha ilyen áldozatot kellene hoznotok. Rendkívül fájdalmas döntés, mert az élet nagyon értékes.

A Gítából megtanultuk, hogy áldozat nélkül nem működik semmi és nem lehetünk boldogok sem. De milyen legyen ez az áldozat? Feláldozhatom mások életét? Bár a fiak feláldozása is elképzelhetetlenül komoly, sokkal tanácsosabb, ha a saját életünket áldozzuk fel, szenteljük oda valaminek. A jelentéktelen, parányi és külső dolgokat könnyűszerrel felajánljuk. Egy kis virágot, némi vizet – ahogy Krisna huncutul tanácsolja a Gítában[3]. Majd ezek után emeli a tétet: „Ajánld fel mindenedet és még azon túl is, mindent, amivel még rendelkezel – csak add Nekem nyugodtan.”[4]

(folytatása következik)

[1] Bhágavata-purána 5.9.17.

[2] Bhágavata-purána 5.9.18-19.

[3] Bhagavad-gítá 9.26.

[4] Bhagavad-gítá 9.27.(от лекция на Свами Тиртха, 08.05.2017 сутрин, Рила)

(продължава от предишния петък)

„Всички крадци и разбойници, които били направили приготовленията за обожанието на богинята Кали, били неинтелигентни и оковани в гуните на страстта и невежеството. Били обладани от желанието да станат изключително богати, затова имали склонността да не се подчиняват на предписанията на Ведите, дотолкова, че се готвели да погубят Джада Бхарата, една себеосъзната душа, родена в браминско семейство. От ненавист тези дасоити го завлекли пред богинята Кали, за да го пожертват. Подобни хора винаги са привикнали към ненавистни дейности, затова се осмелили да се опитат да погубят Джада Бхарата. Джада Бхарата бил най-добрият приятел на всички живи същества. Той не бил враг никому и винаги бил вглъбен в медитация над Върховния Бог. Бил роден от добър баща брамин и убиването му било забранено, дори и да бил враг или агресор. При всички случаи нямало причина Джада Бхарата да бъде убит и богинята Кали не могла да понесе това. Тя моментално разбрала, че тези порочни дасоити се готвят да погубят един велик предан на Бога. Внезапно тялото на статуята се взривило на късове и богинята Кали се явила лично със снага, пламтяща в силно и нетърпимо сияние.”[1]

Мистично преживяване. Само за възрастни. Но тъй или инак трябва да дочетем историята. А пък след това ще стигнем и до по-мирни моменти.

„Неспособна да изтърпи нанесените обиди, разярената богиня Кали святкала с очи, показвайки страховитите си криви зъби. Червеникавите ѝ очи блестели и тя проявила ужасяващите си черти. Приемайки плашещо тяло, тя като че ли била готова да унищожи цялото творение. Като скочила рязко от олтара, незабавно обезглавила всички разбойници и крадци със същия меч, с който възнамерявали да погубят Джада Бхарата. Сетна започнала да пие топлата кръв, бликаща от шиите на обезглавените негодници, като да била ликьор. Заедно с нея пиели и придружаващите я вещици и демоници. Опиянени от кръвта, те до една запели високо и затанцували, като че се готвели да изличат цялата вселена. Същевременно започнали да си играят с главите на разбойниците, подхвърляйки ги като топки. Когато някой завистлив човек извърши оскърбление пред велика личност, винаги го застига наказание като гореспоменатото.”[2] Така че внимавайте.

И така, какво виждаме тук? Много необичайна практика – човешко жертвоприношение. Във всички различни култури е имало човешко жертвоприношение. В Библията има описание как почти се е случило. В Южна Америка също е ставало – взимали са туптящото сърце и са го поднасяли на бога на Слънцето. Или в Картаген – там също са практикували човешки жертвоприношения. Когато имало опасност за държавата, техните духовни водачи казали: „За да избегнем тази опасност, трябва да пожертваме синовете си. Стотина синове трябва да бъдат пожертвани.” Тогава гражданите отвърнали: „Двойно! Ще дадем двеста.”

Санатан: Дори и царския син.

Свами Тиртха: Това са много силни неща. Представете си, ако вие трябваше да дадете такава жертва. Много е болезнено. Защото животът е скъпоценен.

Научили сме от „Гита”, че без жертва нищо не става, няма как да бъдете щастливи. Обаче какъв вид жертва? Трябва ли да пожертваме живота на някой друг? Въпреки че той е много ценен, по-добре да пожертваме своя живот. Дребните, незначителни, външни неща лесно можем да пожертваме. Малко цветя, малко вода – както Кришна ни залъгва в „Гита”[3]. А след това казва: „И всичко останало – просто Ми го дай.”[4]

(следва продължение)

[1] „Шримад Бхагаватам” 5.9.17

[2] „Шримад Бхагаватам” 5.9.18-19

[3] „Бхагавад Гита” 9.26

[4] „Бхагавад Гита” 9.27(из  лекции Свами Тиртхи, 08.05.2017 утром, Рила)

(продолжение с предыдущей пятницы)

„Разбойники, что поклонялись богине Кали, были людьми низкими, жестокими и находились в плену гун страсти и невежества. Охваченные стремлением к наживе, они осмелились нарушить предписания Вед и приготовились убить Джаду Бхарату, который родился в семье брахмана и был осознавшей себя душой. Злодеи решили принести его в жертву богине Кали. Такие люди всегда готовы чинить зло, поэтому они посмели поднять руку на друга всех живых существ, который не питал зла ни к кому и постоянно думал о Верховной Личности Бога. Джада Бхарата был сыном достойного брахмана, и его запрещалось убивать, даже если бы он сам стал чьим-то врагом и напал на кого-нибудь. Одним словом, разбойники не имели никакого права убивать Джаду Бхарату. Богиня Кали сразу поняла, что эти грешники собираются принести в жертву великого преданного Господа, и не могла этого допустить. Изваяние Бхадры Кали вдруг раскололось, и из него, испуская ослепительное сияние и жар, появилась сама богиня.”[1]

Мистическое переживание. Только для взрослых. Но так или иначе мы должны закончить историю. А потом попробуем перейти к более спокойным моментам.

 „Возмущенная творящимся беззаконием, Бхадра Кали пришла в ярость: она гневно сверкнула глазами и хищно оскалила кривые зубы. Красноватые глаза богини пылали, и уже сам вид ее наводил трепет. Приняв этот зловещий облик, она словно собиралась разрушить все мироздание. Она молниеносно соскочила с алтаря, бросилась на поклонявшихся ей разбойников и тут же одного за другим обезглавила их тем самым мечом, которым они хотели убить Джаду Бхарату. Отрубив головы всем злодеям, она стала пить, как вино, горячую кровь, льющуюся у них из шеи. Вместе с ней это вино пили ее спутницы — ведьмы и демоницы. Захмелев от выпитой крови, они громко запели и начали неистово танцевать, как будто готовились уничтожить вселенную. При этом они, как мячами, играли головами убитых разбойников.

Подобное наказание ожидает всякого, кто осмелится поднять руку на великого преданного Господа.[2]  Так что будьте осторожны

Итак, что мы можем здесь увидеть? Очень необычная практика – человеческие жертвоприношения. Во всех культурах существовали человеческие жертвоприношения. Библия также описывает, что человеческие жертвоприношения фактически происходили. В Южной Америке это тоже было – брали живое сердце и подносили его богу Солнца. Или Карфаген — там тоже практиковали человеческие жертвоприношения. Они знали, что когда государству угрожала опасность, их духовные лидеры говорили: „Чтобы избежать этой опасности, мы должны принести в жертву наших сыновей. Сотня сыновей должна быть принесена в жертву”. Тогда горожане сказали: „Удвоим! Мы даем 200”..

Санатан: Даже сын короля.

Свами Тиртха: Это очень сильные вещи. Только представьте себе, если вы должны пойти на такую жертву. Это очень больно. Потому что жизнь очень дорога.

Мы узнали из „Гиты”, что без жертв ничего не получится, вы не можете быть счастливы. Но какая жертва? Должен ли я жертвовать жизнью других? Хотя это очень ценно, лучше пожертвовать собственной жизнью. Маленькими незначительными внешними вещами мы легко можем пожертвовать. Немножко цветков, немного воды — как обманывает нас Кришна в „Гите”[3]. А после этого он говорит: „И все остальное — просто отдай Мне”.[4]

 

(продолжение следует )

 

[1] „Шримад Бхагаватам” 5.9.17

[2] „Шримад Бхагаватам” 5.9.18-19

[3] „Бхагавад Гита” 9.26

[4] „Бхагавад Гита” 9.27(from a lecture of Swami Tirtha, 08.01.2017 morning, Sofia)

Today is a special day. Just like any other day in devotional service. Today is a fast day – Ekadashi. This is the eleventh day after the full or the new moon. It’s a time for a little austerity. But this is not simply following an even more special type of diet, but it’s time to celebrate the victory of God over illusion. Actually that is the meaning of Ekadashi. So, we should have Ekadashis permanently, right – to celebrate the victory of divinity over the illusion. But our Lord is merciful enough to distribute these Ekadashis only sporadically. Nevertheless, this is the time to remember His victory.

And today we have to accomplish our study concerning the different relationships to God. There is only one relationship remained that we didn’t discuss. We discussed passive, servitude, friendship, paternal love; only one remained. And this is the loving relationship, conjugal. Then I think today is not only a day of self-austerity, but a day of a very good chance to study or to worship – better to worship – this divine love principle.

Some romantic people say that the most important, the most interesting feeling on this planet Earth in this human life is the love affair. But you know, the even more romantic guys will say that the romantic attachment to God is the most important thing in the whole creation. Some say: ‘God is love’. Others say: ‘Love is God’. So wherever we start, somewhere we shall meet this concept of enthusiastic attachment and affection to divinity.

Nevertheless this divine ecstasy is also reflected on this planet Earth in the bodily conception. We can say that love, affection on the lowest platform is just like an instinct. The whole nature works under this principle – instinctive affection. Then we can say that there is this sweet rapture in the heart. This is like the emotional side of human relationships. If we go further, then there is a very deeply-rooted human appreciation of others, manifested as love in the happy consciousness of a person. While finally there is the broadest and most profound spiritual yearning in us.

So we have a grand scale of different varieties, different reflections of this attachment. Therefore we have to condense it to the most essential stage. There is of course a lot to say about the divine love. But we should understand that from the fulfilling all the necessary rules and regulations, fulfillment will come.

Our human life is like a school, a pool of studies. And we try to take different-different experience here. In the beginning we might think: ‘Ah, there are so many subjects to study.’ But I think there is only one topic to learn in this life. This is the most sensitive and the most hidden, the most secret art – the art of divine love. I think we all agree that we can live without foot, we can live without brain, but we cannot live without heart. If this one is taken away from us, we are like an empty shell. Therefore we need to purify this feeling, to condense this feeling so much, that we can use it in divine service.

There are many different ways to approach the Supreme, but we can say nothing is more charming for Him, for Them, than this dedication. And what is the result of such a loving dedication? The result is the rapture. On whose side? Who will be captured by this rapture?

Answer: God.

Swami Tirtha: Correct. Divine love is so strong that even God cannot resist. And therefore we admire this principle. Therefore we are very fortunate, very blessed and very grateful that we belong to this school of divinity.

(to be continued)(Szvámí Tírtha 2017. 01. 07.08-i szófiai reggeli tanításából)

Ma egy különleges nap van, csakúgy, mint minden nap, ha odaadó szolgálatot végeztek. Böjt napot tartunk – ékádasít. Ez a tizenegyedik nap a teliholdat vagy az újholdat követően. Itt az ideje egy kis önmegtartóztatásnak. Ilyenkor nem egyszerűen csak egy speciális étrendet követünk, hanem Isten győzelmét ünnepeljük az illúzió fölött. Igazából ez a valódi jelentése az ékádasínak. Ilyen szempontból állandóan ékádasít kellene tartanunk – mármint ünnepelni az istenség győzelmét az illúzió fölött. De a mi Urunk annyira kegyes, hogy nem túl gyakran kell ezt a böjtnapot tartanunk. Azonban most itt az ideje, hogy emlékezzünk a győzelmére.

Ami a tanulmányainkat illeti, ma be kell fejeznünk az Istenhez fűződő különböző kapcsolatok témakörét. Egyetlen ilyen kapcsolat maradt, amiről még nem beszéltünk. Esett szó a semleges, szolgálói, baráti, szülői viszonyokról; és már csak egy van hátra. Ez pedig a szeretői viszony, a hitvesi kapcsolat. Tehát azt gondolom, a mai nap nem csak az önmegtartóztatásról szól, hanem egy jó lehetőség arra is, hogy tanulmányozzuk vagy imádjuk – talán így jobb, inkább imádjuk – ezt az isteni szeretet elvet.

Sok romantikus ember azt mondja, hogy az életben a legfontosabb, a legérdekesebb érzés itt a Földön a szerelmi viszony. De tudjátok, a még romantikusabb emberek azt mondják, hogy a szerelmi kötődés Istenhez a legfontosabb dolog az egész teremtésben. Valaki azt mondja: ‘Isten a Szeretet’, míg mások ‘Szeretet az Isten. Tehát bárhonnan is indulunk, valahol találkozunk a rajongó szeretet elképzelésével és az istenszeretettel.

Tehát ez az isteni eksztázis is tükröződik itt a Földön a testi életfelfogásban. Mondhatjuk azt, hogy a szeretet a legalsó szinten olyan, mint az ösztön. Az egész természet ezen az elven működik – ösztönös szeretet. Azt mondhatjuk ez az édes mámor ott van a szívben, ez az érzelmi oldala az emberi kapcsolatoknak. Ha tovább megyünk, van egy nagyon mélyen gyökerező megbecsülés mások iránt, ami szeretetként nyilvánul meg egy boldog emberi tudatban. Majd legvégül ott van a mindent magába foglaló és legmélyebb, legalapvetőbb lelki sóvárgás is bennünk.

Tehát a különböző variációk széles skálájával rendelkezünk, különféle tükröződései vannak az Istenhez fűződő kötődésnek, ezért a leglényegét kell megragadnunk ennek a viszonynak. Tehát ez az Istenhez való kötődés a leglényegesebb. Természetesen sok mindent lehet mondani az istenszeretetről. De meg kell értenünk, hogy ez a szükséges szabályok és előírások betartásával találhat ránk.

Az emberi élet olyan, mint egy iskola, tanulmányaink összessége. Próbálunk más-más tapasztalatokat szerezni és azt gondoljuk az elején: ‘Ó, mennyi tantárgyat kell megtanulnom.’ De mégis azt gondolom, hogy csak egy tárgyat kell elsajátítanunk, a legérzékenyebb, legtitkosabb művészetet – az istenszeretet művészetét. Azt hiszem abban egyetérthetünk, hogy tudunk élni lábak vagy agy nélkül, de szív nélkül élni már nem tudunk. Ha ezt elveszik tőlünk, olyanok vagyunk, mint egy üres kagyló. Ezért kell megtisztítanunk, össze kell sűrítenünk ezt az érzést annyira, hogy tudjuk használni az odaadó szolgálatainkban.

Sokféle módon közeledhetünk a Legfelsőbbhöz, de Számára, Számukra semmi sem elragadóbb, mint az odaadás. És mi az eredménye az ilyen szeretetteljes odaadásnak? Magas fokú lelkesültség. Kinek a részéről? Kit ejt rabul ez a lelkesültség?

Válasz: Istent.

Szvámí Tírtha: Helyes. Istent. Az isteni szeretet a legfőbb, neki nemcsak a hívő ember, hanem az imádott Isten is alárendeltje, olyan erős, hogy még Ő sem tud ellenállni. Ezért csodáljuk ezt az elvet. Ezért nagyon szerencsések, nagyon áldottak és hálásak vagyunk, hogy ehhez az isteni iskolához tartozhatunk.

(folytatása következik)(от лекция на Свами Тиртха, 08.01.2017 сутрин, София)

Днес е специален ден. Точно както всеки друг в преданото служене. Днес е ден за пост – Екадаши. Това е единадесетият ден след пълна или нова луна. Време за малко себеотречение. Но не просто спазване на дори още по-специална диета, а момент да се празнува победата на Бог над материята. Всъщност това е смисълът на Екадаши. Тогава трябва да имаме Екадашита неспирно, нали – за да празнуваме победата на божественото над илюзията. Но нашият Бог е достатъчно милостив да разпредели Екадашитата само спорадично. Въпреки всичко, това е времето да помним Неговата победа.

Днес трябва да завършим нашето изследване на различните взаимоотношения с Бога. Остана само една от връзките, за която не сме говорили. Стана дума за пасивното отношение, за служенето, за приятелството и за родителската обич. Остана само едно, а именно любовните, интимни взаимоотношения. И тогава си мисля, че днес не е просто ден на себеотречение, а ден на добрата възможност да изучаваме или обожаваме – по-добре е да обожаваме – този божествен принцип.

Някои романтици казват, че най-значимото, най-интересното чувство на тази планета Земя в човешкия живот е любовната афера. Обаче дори още по-големите романтици биха рекли, че романтичната привързаност към Бога е най-важното нещо в цялото творение. Някои казват: „Бог е любов”. Други казват: „Любовта е Бог”. Откъдето и да тръгнем, все някъде ще се натъкнем на тази концепция за ентусиазираната привързаност и обич към божественото.

При все това, този божествен екстаз също се отразява на планетата Земя в телесното разбиране. Можем да кажем, че любовта, обичта, на най-ниското ниво е по-скоро инстинкт. Цялата природа действа на този принцип – инстинктивното привличане. Следващото ниво е този сладък трепет в сърцето – това е емоционалната страна на човешките взаимоотношения. Ако минем още по-нататък, съществува много дълбоко вкорененото човечно разбиране към другите, проявено като любов в щастливото съзнание. И най-сетне съществува най-необятният и дълбок духовен копнеж у нас.

Така че има голяма скала от разновидности, от различни отражения на тази привързаност. Затова трябва да я кондензираме до най-есенциалното ниво. Разбира се, има много какво да се каже за божествената любов. Но трябва да разберем, че от изпълняването на всички необходими правила и предписания ще последва осъществяването.

Нашият човешки живот е като училище, водоем пълен с уроци, от който черпим най-различен опит. В началото може да си мислим: „О, има толкова много предмети, които да изучаваме.” Обаче считам, само една е темата за изучаване в живота. Тя е най-финото, най-скришното, най-тайното изкуство – изкуството на божествената любов. Мисля, всички можем да се съгласим, че можем да живеем без крак, можем да живеем без мозък, но не можем да живеем без сърце. Ако то ни бъде отнето, оставаме като празна черупка. Затова трябва да пречистваме това чувство, да го кондензираме до такава степен, че да можем да го прилагаме в божествено служене.

Има множество различни начини да се обърнем към Върховния, но можем да кажем, че нищо не е по-привлекателно за Него, за Тях, от тази посветеност. И какъв е резултатът от подобна любяща посветеност? Резултатът е трепетът. От страна на кого? Кой ще бъде обзет от този трепет?

Отговор: Бог.

Свами Тиртха: Правилно. Божествената любов е толкова силна, че дори Бог не може да ѝ устои. Именно затова се възхищаваме на този принцип. И затова сме толкова щастливи, толкова благословени и толкова благодарни, че принадлежим към тази божествена школа.

(следва продължение)

 (from a lecture of Swami Tirtha, 08.05.2017 morning, Rila)

(continues from the previous Friday)

In his previous birth as a deer Bharata Maharaja was an outsider. Here again he is an outsider. Nevertheless his inner satisfaction was undisturbed. So, sometimes you are little outsiders, but keep your inner satisfaction intact. And if you have a brahmana thread, don’t let it get dark.

“Jada Bharata used to work only for food. His step-brothers took advantage of this and engaged him in agricultural field work in exchange for some food, but actually he did not know how to work very well in the field. He did not know where to spread dirt or where to make the ground level or uneven. His brothers used to give him broken rice, oil cakes, the chaff of rice, worm-eaten grains and burned grains that had stuck to the pot, but he gladly accepted all this as if it were nectar. He did not hold any grudges and ate all this very gladly.”[1]

Once I heard a story. People went on a spiritual retreat, very ascetic – you cannot speak all day, you have to sit in meditation eight plus more hours, and when taking food, you can fill your pot only once and this is what you can eat. So, one of the very ascetic practitioners, knowing that it’s only one time that you can fill up your pot, came with two. ‘Because only once I can fill my pot, so let’s have two pots!’ This is human nature – ‘I go on an ascetic retreat to enjoy’. As the Master Beinsa Douno said: “People take the biggest pot and the smallest mattock.” I think there’s no need for further explanation.

“At this time, being desirous of obtaining a son, a leader of dacoits who came from a shudra family wanted to worship the goddess Bhadra Kali by offering her in sacrifice a dull man, who is considered no better than an animal”. A very frightening turn of the story! “The leader of the dacoits captured a man-animal for sacrifice, but he escaped, and the leader ordered his followers to find him. They ran in different directions but could not find him. Wandering here and there in the middle of the night, covered by dense darkness, they came to a paddy field where they saw the exalted son of the Angira family [Jada Bharata], who was sitting in an elevated place guarding the field against the attacks of deer and wild pigs.

The followers and servants of the dacoit chief considered Jada Bharata to possess qualities quite suitable for a man-animal, and they decided that he was a perfect choice for sacrifice. Their faces bright with happiness, they bound him with ropes and brought him to the temple of the goddess Kali.

After this, all the thieves, according to their imaginative ritual for killing animalistic men, bathed Jada Bharata, dressed him in new clothes, decorated him with ornaments befitting an animal, smeared his body with scented oils and decorated him with tilaka, sandalwood pulp and garlands. They fed him sumptuously and then brought him before the goddess Kali, offering her incense, lamps, garlands, parched grain, newly grown twigs, sprouts, fruits and flowers. In this way they worshiped the deity before killing the man-animal, and they vibrated songs and prayers and played drums and bugles. Jada Bharata was then made to sit down before the deity.

At this time, one of the thieves, acting as the chief priest, was ready to offer the blood of Jada Bharata, whom they imagined to be an animal-man, to the goddess Kali to drink as liquor. He therefore took up a very fearsome sword, which was very sharp and, consecrating it by the mantra of Bhadra Kali, raised it to kill Jada Bharata.”[2]

Interesting, ah?

Comment: Scary.

Swami Tirtha: Scary. Therefore I suggested don’t keep your brahmana thread black. You might get into trouble.

(to be continued)

[1] Shrimad Bhagavatam 5.9.11

[2] Shrimad Bhagavatam 5.9.12-16(Szvámí Tírtha 2017.05.08-i, Rila-hegység reggeli előadásából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

Említettük, hogy Bharat Mahárádzs előző életében, amikor még őz testben élt, az őzek között is kívülállónak számított, mivel általában más őzek nem emlékeznek előző életükre. S most ismét kívülálló lett. Azonban legbelül kiegyensúlyozott maradt. Tehát néha kissé kívülállók vagytok, de próbáljátok megőrizni a lelki békéteket. S ha bráhmanák vagytok ne engedjétek befeketedni/hogy bekoszolódjon a brahmin zsinórotokat!

„Dzsada Bharat csak a betevő falatjáért dolgozott. Mostohafivérei visszaéltek ezzel, és egy kevéske ételért cserébe a földeken dolgoztatták. Ő azonban nem értett a földműveléshez. Nem tudta hova kell a földet szórni, hol kell elsimítani vagy egyenetlenné tenni. Bátyjai rizstörmeléket, olajpogácsát, rizspelyvát, féregrágta gabonát vagy olyan rizst adtak neki, ami az edény aljára égett, Dzsada Bharat azonban örömmel elfogadott mindent, mintha nektár lenne. Egyáltalán nem neheztelt rájuk, s boldogan ette meg, amit kapott.”[1]

Egyszer hallottam egy történetet, ahol az emberek egy olyan lelki elvonulásra mentek, ami meglehetősen aszketikus volt. Egész nap nem szólalhattak meg, több mint nyolc órán át ülve kellett meditálniuk, étkezéskor pedig csak egyszer tölthették tele a tányérukat és csak annyit ehettek. Nos tehát, az egyik igen aszketikus gyakorló, ismerve, hogy csak egyszer töltheti tele a tányérját, egyből kettő tányérral érkezett. ‘Ha csak egyszer tölthetem tele a tányéromat, akkor csináljuk kettővel!’ Ilyen az emberi természet – ‘Lemondott elvonulásra megyek, hogy kielégítsem az érzékeimet’. Ahogy Beinsa Douno Mester mondta: „Az emberek általában a legnagyobb tányért és a legkisebb csákányt fogják választani.” Azt hiszem, ezt nem kell tovább magyarázni.

„Ebben az időben a rablók súdra származású vezére fiúgyermekre vágyott, s Bhadra Kálí istennőt akarta imádni úgy, hogy felajánl neki áldozatként egy félkegyelműt, akit nem tartanak különbnek egy állatnál”. Itt igencsak félelmetes fordulatot vesz a történet! „A rablóvezér elfogott egy emberállatot, hogy feláldozza, de az elmenekült, s a vezér megparancsolta követőinek, hogy induljanak a keresésére. A szélrózsa minden irányába futottak, de nem akadtak a nyomára. Ahogy a sűrű sötét éjszakában mindent bejártak, egy rizsföldre érkeztek, ahol megpillantották Angira családjának emelkedett fiát [Dzsada Bharatát], aki egy magaslaton ült, és őrizte a földet az őzek és a vaddisznók támadásától.

A rablóvezér követői és szolgái úgy találták, hogy Dzsada Bharatát tulajdonságai miatt nyugodtan emberállatnak tekinthetik, s úgy döntöttek, hogy tökéletesen alkalmas arra, hogy feláldozzák. Boldogságtól ragyogó arccal megkötözték, és Kálí istennő templomába vitték.

Ezek után a rablók az emberállatok megöléséhez kitalált rituációjuk szerint megfürdették Dzsada Bharatát, új ruhába öltöztették, állathoz illő díszekkel ékesítették fel, testét bedörzsölték illatos olajokkal, majd tilakkal, szantálpéppel és virágfüzérekkel díszítették. Bőségesen megetették, majd Kálí istennő színe elé vitték, akinek füstölőt, lámpákat, virágfüzéreket, szárított gabonát, zsenge ágakat, hajtásokat, gyümölcsöket és virágokat ajánlottak fel. Így imádták a múrtit, mielőtt megölték volna az emberállatot, s miközben dalokat és imákat énekeltek, dobokon és kürtökön játszottak, Dzsada Bharatát leültették a múrti elé.

Ekkor az egyik tolvaj, aki a főpap szerepét töltötte be, hozzákészült, hogy az emberállatnak vélt Dzsada Bharat vérét felajánlja Kálí istennőnek, hogy az megihassa likőrként. Megragadta félelmetes, borotvaéles kardját, és Bhadra Kálí mantrájával megszentelve fölemelte, hogy megölje Dzsada Bharatát.”[2]

Nagyon izgalmas, igaz?

Hozzászólás: Elég ijesztő.

Szvámí Tírtha: Igen, eléggé félelmetes. Ezért javaslom azt, hogy ne hagyjátok megfeketedni a brahmin zsinórotokat, még bajba kerülhettek.

(folytatása következik)

[1] Bhágavata-purána 5.9.11.

[2] Bhágavata-purána 5.9.12-16.(от лекция на Свами Тиртха, 08.05.2017 сутрин, Рила)

(продължава от предишния петък)

В предишното си раждане като елен, Бхарата Махарадж бил аутсайдер. В настоящото отново бил аутсайдер. При все това, вътрешното му удовлетворение оставало незасегнато. Така че дори понякога да сте малко аутсайдери, нека вътрешното ви удовлетворение остава непокътнато. И ако имате брамински шнур, не го оставяйте да почернее.

„Джада Бхарата работел само, за да изкара прехраната си. Неговите доведени братя се възползвали от това и го карали да работи на полето в замяна на малко храна, но в действителност той не знаел как добре да обработва земята. Не знаел къде да изравни пръстта и къде да я разкопае. Братята му му давали натрошен ориз, мазни питки, оризова плява, червясали и изгорели зърнени храни, залепнали за дъното на гърнето, ала той ги приемал с радост, като да били нектар. Не таял никаква злоба и се хранел, ликувайки.[1]

Веднъж чух една история. Някакви хора отишли на духовен ритрит, много аскетичен – не можеш да говориш цял ден, трябва да седиш в медитация по повече от осем часа, а когато се храниш, можеш да напълниш паницата си един единствен път и само толкова можеш да изядеш. И една от много аскетичните практикуващи, знаейки, че само веднъж можеш да си напълниш паницата, донесла две паници. „Щом може само по веднъж, тогава ще дойда с две чинии.” Такава е човешката природа – „Отивам на аскетичен ритрит, за да се наслаждавам”. Както Учителя Беинса Дуно е казал: „Хората взимат най-голямата паница и най-малката мотика.” Мисля, че няма нужда от повече обяснения.

„По това време, жадувайки да се сдобие със син, главатарят на банда дасоити, произхождащ от семейство на шудри, поискал да обожава богинята Бхадра Кали, поднасяйки ѝ в жертва някой невменяем човек, считан за не по-добър от животно. Главатарят на дасоитите хванал един човек-животно, но той избягал и главатарят поръчал на последователите си да го заловят. Те хукнали в различни посоки, но не успели да го намерят. Бродейки тук и там посред нощ, прикрити от гъстия мрак, те стигнали до едно оризово поле, където видели възвишения син на рода Ангира (Джада Бхарата), който бил приседнал на един хълм, за да пази оризището от нападения на елени и диви свине. Последователите и слугите на дасоита сметнали, че Джада Бхарата по качества не се различава от човека-животно и решили, че той е перфектният избор за жертвоприношението. Лицата им грейнали от щастие, овързали го с въжета и го отнесли в храма на богинята Кали. След това всички разбойници, спазвайки свой въображаем ритуал за убиване на човек-животно, изкъпали Джада Бхарата, облекли го в нови дрехи, украсили го с накити, подобаващи за животно, помазали тялото му с ароматни масла, нагиздили го с тилак, сандалова паста и гирлянди. Нахранили го обилно, а сетне го отвели пред богинята Кали, поднасяйки ѝ благовония, кандила, гирлянди, сготвено зърно, млади филизи и кълнове, запели песни и молитви, и засвирили на барабани и рогове. После накарали Джада Бхарата да седне пред божеството. Тогава един от разбойниците, който действал като главен жрец, се наканил да поднесе кръвта на Джада Бхарата, когото смятал за не по-добър от животно, на богинята Кали, която да го изпие като ликьор. Затова взел един страховит меч, който бил изключително остър, и като го осветил с мантрата на Бхадра Кали, вдигнал го, за да убие Джада Бхарата.[2]

Интересно, а?

Коментар: Плашещо.

Свами Тиртха: Плашещо. Затова ви препоръчах да не държите браминския си шнур черен. Може да загазите.

(следва продължение)

[1] “Шримад Бхагаватам” 5.9.11

[2] “Шримад Бхагаватам” 5.9.12-16« Older Entries Newer Entries »