Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
snow-angel

Kérdés: Szeretném megkérdezni, léteznek-e különböző nemek a lelki világban?

Jamuná: Mahárádzs, nagyon érdekes, ez volt a kérdés a teológiai alkalmassági vizsgán is.

Tírtha Mahárádzs: A keresztény mennyben? És mi volt a válasz?

Jamuná: Nem hallottam a professzor válaszát, de egy csapatnyi diák odagyűlt, mert a kérdés nemcsak az volt, hogy ott létezik-e szexualitás, hanem a válaszodat alá is kellett támasztani. Nem lehetett egyszerűen igennel vagy nemmel felelni, feltétel volt a válasz támogatása idézetekkel. Vagyis a válasz… legalábbis az én válaszom az volt, hogy mivel az egyik újtestamentumi idézet szerint „A mennyben nem kötnek házasságot”, és mivel nem feltételeznénk, hogy tiltott szerelmi életet élnek, ezért a válasznak nemnek kell lennie.

Tírtha Mahárádzs: És akik a mennyben laknak – csak angyalok, akik nemtelenek.

Giridhári: Várj egy percet! És mi van azzal a másik idézettel a Bibliából, ahol az angyalok az emberek leányait szerették, és lejöttek hozzájuk? Mi van akkor a nemek hiányával? Ebből a furcsa viszonyból azután a nefilim nevű teremtmények születtek, akik meglehetősen démoniak voltak és erős energiájuk volt, ám szerencsére rövid életűek.

Tírtha Mahárádzs: Ezek a bukott angyalok, kedveseim. A vonzalom még az angyalokat is lehozza a mennyből.

Ám tudjátok, nagyon ellentmondásos és nagy spekuláció lengi körül például Jézust is – vajon élt-e szexuális életet vagy nem, volt-e családja vagy talán csak néhány fia és lánya, ha ’az ő családjához tartozok’… Az egyház nagyon feldúlt volt, amikor valaki megpróbált vagyont csinálni ebből a spekulációból. A Katolikus Egyház hivatalos véleménye: ’nem’. Ám tudjátok, számunkra ez nem is kérdés. Krsnának 16108 felesége volt, tíz fia mindegyiküktől. Számunkra tehát ez nyilvánvaló.

Azonban mostanában vitattuk meg éppen, hogy mi is a célja az anyagi világnak – az, hogy helyet adjon az úgynevezett korlátozott Isteni kedvteléseknek. És hogy ez a másik oldalról hogy fest – azt nyitva hagynám. Mivel azt mondják, hogy Krsna bármilyen tevékenységet képes végrehajtani bármelyik testrészével. Vagyis ha Ő teremteni akar, akkor Ő teremt, nem szükségszerűen kezd szexuális viszonyokat. Tudja használni akaraterejét, és ez nyilvánul majd meg. Sok másik helyen azt mondják, hogy Ő termékenyíti meg az anyagi természet anyaméhét a dzsívák, vagyis a lelkek szikráival. Ezért én nyitva hagynám ezt a kérdést, meglátjátok, ha elérkeztek oda. Sok vélemény van erről. Ám ahogyan tudjuk, a szeretetnek sok különböző rétege és kifejeződése létezik. Az egyik a szexualitás, mégis számos másik módon lehet kifejezni a ragaszkodást.

Egyszer valaki megkérdte Sríla Prabhupádot, hogy van-e hó a spirituális égbolton. Egy darabig gondolkozott, majd így szólt: ’Egy új kérdés!’ – majd így válaszolt: „Még ha van is, nem kellemetlen.”Leave a Reply