Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Тази творба е събрана от лекции на Бхакти Ракшак Шридхара Махарадж и представлява поетичен разказ за живота и учението на Чайтаня Махапрабху. Нейната кулминация е разкриването на стиховете, оставени от Чайтаня Махапрабху. Всеки, който позволи да бъде докоснат и последва посланието на тези стихове, ще се наслади на вечната си връзка с Бога. “Златния Аватар” ни представя поезията на Абсолюта. Поезия, препращаща към дълбините на душата ни и споделяща една от най-висшите философски теми – темата за единението и раздялата в любовта към Бога.
Шрила Шридхара Махарадж е роден в уважавано браминско семейство в Хапания, Западен Бенгал. През 1926 се присъединил към мисията на големия учител Шрила Бхакти Сиддханта Махарадж (1874-1937) като негов посветен ученик. През 1930 приел монашеския орден саннйас и станал един от най-уважаваните представители на Гаудия Ваишнавизма в Индия.
Шрила Шридхара Махарадж постоянно пътувал и разпространявал учението за Божествената Любов. Той е автор на множество беседи, по-късно издадени като книги от неговите ученици: „Милостта на Шри Гуру”, „Златния Аватар”, „Домашен уют” и много други. Уникален с дълбочината и поезията си е неговият коментар върху известната „Бхагавад-гита” – „Скритото съкровище на Сладкия Абсолют”.
За заявка на книга : 0886 313 388, КристиLeave a Reply