Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Не само обективното съществуване на света е безполезно ако зад всичко не стои Бог, но и нашето собствено съществуване е напразно, напълно безсмислено, ако няма възможност за отклик. Всъщност това чувство на тотална безполезност, чувството на опустошение присъства в бхакти. Защото съществуват различни нива на бхава като вибхава, анубхава, саттвика-бхава и вябхичари-бхава.
Вибхава е причината, пораждаща емоцията. Например името „Кришна” извиква трепет в сърцето. Чувате името „Кришна” и веднага  сърцето ви или се къса, или ликува. Нещо просто нахълтва в ума ви, в сърцето. Такива са нещата, свързани с Кришна – името Му, облика Му, флейтата Му например – дочуете ли звука от флейтата Му, той също извиква чувства – или ако зърнете пауново перо, и то поражда емоционални вълни. Това е един вид обективната страна на вибхава. А субективната страна са ашрая и вишая. Ашрая е онзи, който изпитва чувствата. А вишая е обектът на тези чувства. Т.е това са ваишнавата, бхактата; и Кришна.
След това има анубхава – това са симптомите, различните признаци – когато изпитвате някакъв екстаз, той се характеризира с признаци. Като например разтреперване, сърцебиене, настръхване на косата, също и сълзи… Но това са просто отражения на истинските чувства, резултати, отсенки.
Сетне има саттвика-бхава, действително съществуващите емоционални нива, чувствата. Те са много и са постоянни. Можем също да ги наречен стхаи-бхава, неизменни, винаги присъстващи.
И накрая във философията на бхава съществува вябхичари-бхава; това са бурните като вихър емоции – опустошителни, толкова силни, че окончателната степен на това ниво е усещането за смърт. Чувствата са толкова интензивни, че просто загиваш! Това е най-връхната емоционална точка. Не съществува нищо отвъд! Нищичко повече, защото си поднесъл целия си живот на Говинда и просто е свършено с теб. Нямаш вече нищо! Нямаш какво повече да предложиш. Но разбира се, това е само чувство, говорим за бхава. Така че може да преживеете, можете да усетите чувството за не-съществуване във випраламбха (разлъката). Това също е вид шунявада (пустота), нали? Животът ви е приключил. Ала що за шунявада е това! Тя е пълна с емоции! Пълна е с Говинда, Радха, джива…


One Response to “Степените духовни чувства”

  1. P.d. Says:

    целия си живот…целия

Leave a Reply