Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
2016-05-26_10-26-55-586x800

(от лекция на Свами Тиртха, 6.09.2015 вечер, София)

(продължава от предишния петък) 

Ако искаме наистина да сме интелигентни и начетени, тогава от общото знание трябва да стигнем до специфичното. Основното, генерално възприятие е материята – че материалната сфера съществува. Но дори на това първо стъпало имаме надежда, че съществува и нещо повече. Защото всичко, което е пред очите ни, със сигурност ще отмине. При все това имаме надеждата, че нещо би трябвало да остава. Ние изпитваме всеобщ страх от смъртта и унищожението. Решението за този проблем е да надзърнем във вечното съществуване, в божественото битие. Тогава разбираме, че всичко, което сме възприемали дотогава е просто отражение. Така вместо мрака на материята вече виждаме сиянието на духа. Понякога то е толкова блестящо, че ни заслепява. Но недейте да спирате до тази слепота на духа, духовната слепота. Често се казва в писанията: „О, мой Господи, истинският Ти лик е покрит от божествено великолепие. Моля Те, махни това великолепие! Не искам да виждам него, искам да виждам Теб!”

Така че ако изпитвате това желание – да намерите източника на цялото духовно величие и великолепие – тогава сте на прав път. Защото там, зад този върховен, величествен, могъщ и справедлив Бог стои някой друг. В крайна сметка това е Бог Кришна, Всепривличащият. Неговото име означава „привлекателен за всички”, включително и за самия Него. Това е нещо много интересно! Знаете, когато Кришна понякога вижда собственото си отражение, Той е хипнотизиран от тази гледка. Казва: „Кой е този красавец? Как може да е толкова изключително красив! Нима е възможно да съществува?!” Разбира се, не искам да кажа, че нарцисизмът идва от божествен източник. Но какво е символичното значение – че Неговата красота е отвъд даже собственото Му разбиране! Можем ли да си въобразим такава красота, която смайва дори самата красота? Мисля, че сега говорим някакви думи, но нямаме разбирането. Затова един учител е казал: „Пътеката на Кришна е изпълнена с чудеса. Бъдете готови за чудеса!” Само си представете да съзрете тази върховна красота и хармония – та вие бихте припаднали! По-добре да не добиваме тази визия, защото какво ще правя с толкова много припаднали бхакти. Кой ще чисти храма? Кой ще готви прасадам? Затова моля ви, не губете свяст! Но това не е само шега. Доказва, че то е далеч-далеч отвъд всичко, което можем да си представим.

Така че да сме истински интелигентни и начетени означава да сме свързани с онази равнина на реалността. Има три степени в наблюдението. Едната са фактите; втората е истината. Фактите са много, истината е една. Обаче третата степен е реалността – отвъд фактите и отвъд истината. Трябва да сме в досег с това най-висше ниво на съществуване. Материалният живот е факт, тъй като сме се родили в тяло. Вечният живот е истина. А любящото обожание е реалността. Надявам се сега да виждате разликата между всички тези различни градации. Затова, ако сме интелигентни, трябва да сме свързани с този най-висш план на битието.

Тогава как да отсъдим дали сме интелигентни или не? Трябва да преминем тест за интелигентност. Готови ли сте да направим такъв тест? Ще ви задам някои въпроси, а вие трябва да отговорите. Всъщност сега ще си припомним един много проникновен разговор между Чайтаня Махапрабху и един от Неговите много, много възвишени последователи -–  Рамананда Рая. Бог Чайтаня задавал въпросите, а Рамананда отвръщал. Чайтаня Махапрабху, този толкова специален аватар на Радха и Кришна в едно, пита. Представете си себе си в такава ситуация: Бог да ви задава въпроси. Обикновено ние сме тези, които питат: „О, мой Господи, моля Те, кажи ми как е това, как е онова?” Обаче сега Той поставя въпросите.

Първият въпрос е: „Каква е есенцията на знанието в областта на просветителните дейности.”[1] И така, какво е знание? Какъв е вашият отговор? „Не знам” – това е верен отговор! Ние си нямаме и представа какво е истинско знание. Отговорът – моля ви, внимавайте – гласи: „Няма по-висша наука от преследването на знание, свързано с преданото служене към Кришна.” Така че най-висшата наука е как да се служи на Бога. А служене означава връзка, служене означава взаимоотношения. Не съществува теоретично служене. „На теория ти служа, обаче…” Няма как да е така! Служенето винаги е лично. Служенето винаги се основава на взаимосвързаност. Вчера научих нещо от вас. Каква е главната мантра на малките деца? “Мамо, мамо, мамо.” Колкото повече повтарят тази мантра, толкова нещо зазвучава в нея. Какво е то?

Отговор: Ом.

Свами Тиртха: Ом. Така че в тази толкова основна мантра на децата ви е скрито свещено знание. И те стават все по-екстатични, докато я повтарят все повече. Виждате ли, божествената реалност е скрита дори в тези толкова основни, дребнички, житейски неща. По същия начин, ако някак отразявате върховната истина, рано или късно ще влезете в досег с нея. За щастие, нашите наставници и нашият Чайтаня Махапрабху са ни казали една мантра: харе кришна, харе кришна, кришна кришна, харе харе, харе рама, харе рама, рама рама, харе харе. Надяваме се, че чрез този процес на мантруване можем да се доближим до тази висша наука за духа.

 

(следва продължение)

[1] „Търсейки съвършената цел в живота” от Бхактиведанта Свами Прабхупада

 Leave a Reply