Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
…онзи, който Ме вижда навсякъде и вижда всичко в Мен…”[1] Тази част от стиха касае универсалното виждане, всеобщото, глобалното виждане. Еднаквото, равнопоставеното виждане, можем да го наречем. Първата част е по-лесно да бъде разбрана: да виждаме Кришна навсякъде. Като например Аз съм вкусът на водата, Аз съм „Ом” във ведическите мантри, Аз съм ароматът на земята, Аз съм способността у людете…” Да виждаме Кришна навсякъде е по-лесно да разберем, ала е трудно да го постигнем. Обаче втората част “да вижда всичко в Мен”, да виждаме всичко в Кришна – това е мистика.

Как да виждаме всичко в Кришна? Отначало малко гяна: можем да разберем, че Бог прониква всичко. Той е пределът на всичко  съществуващо. Отвъд Него няма нищо, нито дори пространство. Неговата снага е различна от нашите тела, понеже извън телата ни има пространство. Ала тялото на Кришна не е такова, то не е ограничено: дотук е Кришна, а нататък е пространство – не, всичко се включва.

Но това е теория. Вие имате ли такава визия – да виждате, че каквото и да съществува тук, проявено пред очите ви, е включено в Кришна? Обикновено нямаме този поглед. Ние гледаме на нещата като на отделни, обособени обекти. Но възможно ли е да се погледне инак? Надяваме се, да. Как? В пояснението Шрила Прабхупада споменава един метод. Искате ли да узнаете този метод? Как да виждате Кришна навсякъде и винаги?

 

преманджана-чхурита-бхакти-вилочанена

сантах садайва хридайешу вилокаянти

ям шямасундарам ачинтя-гуна-сварупам

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами[2]

 

Обожавам предвечния Господ Говинда, когото винаги вижда преданоотдаденият с очи, помазани с елея на любовта. Той стои във вечната си форма на Шямасундара в сърцето му.”

Така че Кришна е в сърцето ви. Чували сме този лозунг хиляди пъти. Веднъж само да го проумеем, това ще промени живота ни.[1] От „Бхагавад Гита” 6.30

[2] „Брахма Самхита” 5.38Leave a Reply