Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(Szvámí Tírtha 2017.05.09-i, szófiai reggeli tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása)

„A nagy brahmana, Dzsada Bharat így szólt: Kedves királyom és hősöm! Mindaz, amit gúnyosan mondtál, kétségtelenül igaz. Valójában ezek nemcsak korholó szavak, hiszen a test a teherhordó. A teher, amit visz, nem tartozik hozzám, hiszen én a szellemi lélek vagyok. Állításaid nem ellentmondásosak, hiszen én nem vagyok azonos ezzel a testtel. Nem én viszem ezt a gyaloghintót, hanem a testem. Ahogyan utaltál rá, én egyáltalán nem vittem ezt a hintót, mert különbözöm ettől a testtől. Azt mondtad, hogy nem vagyok markos és erős. Ezek a szavak egy olyan emberhez illenek, aki nem ismeri a különbséget a test és a lélek között. A test lehet kövér vagy sovány, de egyetlen művelt ember sem mondana ilyet a szellemi lélekről. Ami a lelket illeti, én nem vagyok sem kövér vagy sovány, ezért helyesen szólsz, amikor azt mondod, hogy nem vagyok valami erős. Ha utunk végcélja és az odavezető út az enyém volna, kétségtelenül szintén sok nehézséggel kellene szembenéznem, de mivel nem velem, hanem testemmel állnak kapcsolatban, egyáltalán nem okoznak gondot.

Kövérség, soványság, a testet és az elmét érő szenvedések, szomjúság, éhség, félelem, viszály, az anyagi boldogságra irányuló vágyak, öregkor, alvás, ragaszkodás az anyagi tulajdonhoz, düh, bánat, illúzió és a testtel való azonosítás – valamennyi a szellemi lelket befedő anyag átalakulása csupán. Aki anyagi, testi felfogásban él, arra hatással vannak ezek a dolgok, én azonban mentes vagyok minden testi felfogástól. Nem vagyok hát sem kövér, sem sovány, és semmi más, amit említettél.” Nos, ez meglehetősen váratlan tanítás egy gyaloghintót szállító személytől.

„Kedves királyom! Fölöslegesen vádoltál azzal, hogy halott vagyok, noha élek. Ezzel kapcsolatban csak azt mondhatom, hogy mindenütt így van ez, hiszen minden anyagi dolognak van kezdete és vége. Az, hogy azt gondolod, hogy te vagy a király és a mester, és így parancsolni próbálsz nekem, szintén helytelen, hiszen ezek a rangok csupán ideiglenesek. Ma te vagy a király és én vagyok a szolgád, de holnap ez megváltozhat, és talán te leszel az én szolgám, én pedig az urad leszek. Átmeneti állapotok ezek, melyeket a gondviselés hoz létre.

Kedves királyom! Ha még mindig azt gondolod, hogy te király vagy, én pedig a szolgád, akkor neked parancsolnod kell, nekem pedig engedelmeskednek kell utasításodnak. Én azonban erre azt mondom, hogy ez a megkülönböztetés csupán ideiglenes, és csak a szokás vagy a hagyomány hatására jön létre. Semmilyen más okát nem látom. Ha ez így van, akkor ki a mester és ki a szolga? Mindenkit az anyagi természet törvényei kényszerítenek, ezért senki sem mester vagy szolga. Ha mégis úgy véled, hogy te vagy a mester és én a szolgád vagyok, elfogadom. Kérlek, utasíts! Mit tehetek érted? 

Kedves királyom!  Azt mondtad: „Te gazember, te félnótás bolond! Megbüntetlek, s akkor majd észhez térsz!” Ezzel kapcsolatban, hadd mondjam el, hogy bár úgy teszek, mintha egy süketnéma félkegyelmű lennék, valójában önmegvalósított lélek vagyok. Mit érsz azzal, ha megbüntetsz? Ha úgy van, ahogy gondolod, és valóban őrült vagyok, akkor büntetésed olyan lesz, mintha egy halott lovat vernél: nem lesz hatása. Ha megbüntetsz egy őrültet, nem gyógyul ki őrületéből.”[1]

Ugye ezek igencsak erős szavak és azt hiszem, meglehetősen váratlanok. Csak képzeljétek el magatokat, ahogy a gyaloghintón ringatóztok és valaki a következőket mondja nektek: ‘Ó, te nem király és én pedig nem a szolgád vagyok! De, ha ezt akarod hinni, akkor elfogadom ezt is. Utasíts, mit tehetek érted?” Ez kicsit felháborító, de itt rendkívül fontos dolgoknak a hosszú listája van megemlítve: „Nem vagyok sem kövér, sem vékony, sem fiatal, sem öreg, nincsen vagyonom, nem azonosítom magam az anyagi testemmel, nincsenek ragaszkodásaim, semmi sem az enyém, lélek vagyok.” Ez a megvalósítás mindannyiunknak tetszik. Valamennyien ezt a tökéletes tudatállapotot szeretnénk elérni, amikor egyáltalán nem feledkezünk meg a lelki személyiségünkről. Néha igencsak türelmetlenek vagyunk és próbálkozunk elérni ezt a megvalósítást anélkül, hogy először királyok, majd lemondott aszkéták, később őzek, őrültek vagy isteneknek szóló áldozat, esetleg meggyilkolt személyek stb. lennénk. Nem adják olyan könnyen! Szóval, ha ezt a szintet szeretnétek elérni, legyetek felkészülve.

(folytatása következik)

[1] Bhágavata-purána 5.10.9-13.Leave a Reply