Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
sp30

(Szvámí Tírtha 2016. 08. 26-i ludastói reggeli tanításából)

Ma azért gyűltünk össze, hogy megemlékezzünk egy nagy szentről. Már a neve is nagyon jelentőségteljes – Abhaj Csaranáravinda Bhaktivédánta Szvámí Prabhupád. Mit jelent az abhaj szó? ‘Félelem nélküli’. A csarana aravinda jelentése pedig ‘lótuszlábak’; ‘aki meghódolt az Úr lótuszlábainál’. A bhakti jelöli azt az iskolát, melyhez beavatott gyakorlóként és szannjászíként tartozott, a védánta elnevezés pedig, melyről a minap beszéltünk ‘a védikus tudás csúcsát’, a lényegre utal. A szvámí ‘úr; aki ura önmagának’. S végül Prabhupád, egy további neve, mely ‘olyan személyre vonatkozik, aki teljesen meghódolt, a Legfelsőbb Úr Lótuszlábainál’, mivel az eredeti Prabhu, maga Isten.

Szóval a nevek mindig jelentőségteljesek. A név megidéz tulajdonságokat. Prabhupád bráhmana családban született és az apja nagyon céltudatos ember volt. Nem igazán kedvelte azt az új típusú oktatást és gyermeknevelést, amiben nem támasztanak elvárást a gyermekek felé. Nem, neki két nagyon magas elvárása volt a fia felé. Mik voltak azok, emlékeztek?

Krsnaprijá: Hogy kiválóan tudjon mrdangázni.

Szvámí Tírtha: Ez volt az egyik és a másik?

Paramánanda: Rádhárání nagy bhaktájává váljon.

Szvámí Tírtha: Helyes! Látjátok – milyen magasztos elvárások, Istenem! Egy tejesen más értékrend. S mi történt? Prabhupád beteljesítette mindkét elvárást. Rendkívül jó mrdanga játékos volt. Amikor Sríla Srídhar Mahárádzzsal, jóbarátjával együtt prédikáltak, kötöttek egy egyezséget. Mivel Srídhar Mahárádzsot a kor legkiválóbb filozófusának tartották, megegyeztek abban, hogy “Rendben, te tartod a leckét én pedig majd mrdangázom.” Még ebből az egyetlen apró dologból is sokat tanulhatunk. Alázatosnak lenni, az elöljáróinknak utat engedni, egy idősebb valakinek, aki valamit jobban tud nálunk. S azt is, hogyan járuljatok hozzá a szolgálathoz valami olyan dologgal, aminek a mesterei vagytok. S arról is szól a példa, hogy meg kell tanulnunk együttműködni. Az odaadás, a szolgálat együttműködést jelent.

Felidézhetnénk Sríla Prabhupád életének számos eseményét. Elolvashatjátok az élettörténetét különböző könyvekből, melyeket a tanítványai írtak. Nagyon meghatározó és rendkívül személyes visszaemlékezések ezek a mesterükről. Elolvashatjátok a történeteket és valójában el is kell olvasnotok ezeket! Miért? Mivel a példájából megérthettek valamit az egyén odaszentelődéséről. Ha kaptok egy felsőbb tanítást – akkor hogyan gondozzátok azt az egész életetek folyamán. S mikor elérkezett az idő, hogy kivirágozzon, amikor fiatalemberként találkozott lelki tanítómesterével Bhaktisziddhánta Szaraszvatí azonnal azt mondta neki, hogy “Fiatalember vagy, aki nagyon jól beszél angolul; miért nem prédikálsz nyugaton?” Ez azt hiszem 1922-ben történt. S mikor fogott bele prédikálói pályafutásába?

Válasz: 1966-ban.

Szvámí Tírtha: 1966 – ez azt jelenti, hogy egy egész életen át, több, mint 40 évig őrizte tanítómestere utasítását!

(folytatása következik)

 Leave a Reply