Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(B. K. Tírtha Mahárádzs leckéjéből, 2006 május 24, Szófia)
Egyszer arról beszélgettünk, hogy mi Krsna szent nevének helyes kiejtése. És arra jutottunk, hogy a Krsna név helyes kiejtése Góvinda – aki boldogságot, örömet okoz. Nem elégszünk meg egyszerűen Krsnával! Mert Krsnának sok aspektusa van, mint például Vászudév Krsna, Dvárakésa Krsna, ilyen Krsna, olyan Krsna. Góvindának azonban nincs más neve, Góvinda az Góvinda. Ő a mi szeretett tehénpásztor-fiúcskánk. Góvinda a bhakták öröméért van. Így hát ha Krsnának ezt az aspektusát imádod, aki mindenkinek örömet okoz – nem csak a teheneknek, nem csak a bráhmanáknak, nem csak a Földnek, hanem a te teheneidnek is, a te „gó”-dnak, a te érzékeidnek, a te szívednek; aki a tehenek védelmezője – teljes lesz a boldogságunk.
A jóga egy nagy bottal irányít. Ha a jógával próbálod szabályozni magad, akkor az a dandát jelenti, a büntetőpálcát. Krsna azonban a fuvolájával irányít. Melyik Mozart leghíresebb operája? A Varázsfuvola. Vajon honnan vette az ötletet?! Tehát minden isteni forrásból származik. És Krsna varázs-fuvolája felügyeli a teheneket. A tehenek hasonlítanak az érzékeinkhez. Az érzékeket nagyon nehéz bottal féken tartani. Azonban ahogyan a tehenek készek rohanni Krsna fuvolája után, az érzékek is könnyen irányíthatóak Krsna édességével. Krsna fut elöl és fuvoláján játszik, a tehenek pedig mind mögötte menetelnek. Ugyanígy a bhakták is Krsna után futnak. És ez a szépség, Krsna a szépsége által irányít. Nem az erejével, nem a fenséges aspektusával, hanem szépségével és elbűvölő mivoltával.
Az abszolút szépséget találhatjuk meg ezen isteni síkon. És ez az abszolút szépség a kapcsolatokban nyilvánul meg. Nem csak egy üres dolog, fenséges, de üres, hanem megnyilvánul a kapcsolatokban. Ezért a lelki égboltról alkotott csodálatos látásmódunk nem csak Istennel teli, hanem Isten társai is megjelennek, a bhakták. Végül pedig a szépséget a szeretetben találjuk meg. Szépség és szeretet elválaszthatatlanok. A végső Szépség Krsna, a végső Szeretet pedig Rádhá. Valahogyan a szépség és szeretet nagyon-nagyon közel állnak egymáshoz. És Krsna szépsége nem egy egyezmény, nem megállapodás kérdése. Ő korlátlanul szép.
Van olyan szépség, ami magasabb Krsnáénál? Rádháé. Van még ennél is magasabb szépség? Préma. Kicsoda Préma? Kapcsolat. Ki a kapcsolat? Mondjatok egy nevet. Amikor Krsna és Rádhá szépsége egyesül az Csaitanja, az Arany Avatár. Ez a rendkívüli szépség. Ezért vagyunk oly szerencsések! Miénk lehet Rádhá és Krsna egyesített szépsége. A Szépség maga és a Szeretet maga egyesül egy formában! Különleges áldás ez!
Rádhá és Krsna oly közel állnak egymáshoz, hogy egyesülnek. Oly intenzíven kutatnak egymás után, hogy nagyon-nagyon közel kerülnek egymáshoz. Azért, hogy fokozzák az intenzitást néha különválnak, két személyként jelennek meg. Ekkor jelenik meg az ék prán dó déh – néha ők egy élet két testben. Amikor pedig nagyon közel kerülnek, akkor beszélünk a dó prán ék déh-ről, két lélek egy testben. Ki ez? Csaitanja, az Arany Isten. Két prána, két átman egy személyben, egy testben. Ez a szeretet! A mélységes szeretet, a mély lelki szeretet azt jelenti, hogy annyira egyek vagyunk, hogy bár ketten vagyunk, egyek leszünk. Ami pedig még ennél is magasabb szint az az amikor bár egyek vagyunk, különválunk.


Leave a Reply