Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
erma6

Mad-guna-sruti-mátrena maji szarva-guhásajé | manó-gatir aviccshinná jathá gangámbhaszó ‘mbudhau – „Amikor bhaktáim csupán hallanak Rólam, elméjük úgy repül hozzám, ahogy a Gangesz mennyei vize ömlik minden akadály nélkül az óceánba. Én mindenki szívében ott lakozom.”

Laksanam bhakti-jógaszja nirgunaszja hjudáhrtam | ahaitukj avjavahitá já bhaktih purusóttamé – „A Purusóttamának, az Istenség Legfelsőbb Személyiségének végzett transzcendentális szerető szolgálat érdek nélküli, és semmi sem állhat az útjába. Ezek a jellemző vonásai.””[1]

Ez a két idézet a Srímad Bhágavatamból segít nekünk kicsit jobban megérteni az önzetlen odaadást. A folyóknak nagyon könnyű az óceánhoz futni, ám néha nekünk nagyon nehéz Krsnához sietni. És bár a folyók is legyőznek sok akadályt, mégis elérik céljukat, végállomásukat. Általában az emberek azt gondolják, hogy a víz lefelé folyik. De láttátok már, hogy mindez az ellenkező irányba történt? Néha a vizek megmásszák a hegyeket és új utat szelnek maguknak. Hasonlóképpen, néha nekünk is akadályokkal kell szembenéznünk a lelki életben, de sose legyetek lehangoltak emiatt, sose adjátok fel! Hiszen Krsna csupán elrejtőzött, és arra vár, hogy közelebb kerüljetek hozzá. Tehát a mi bhaktinkban állandó cselekvés, állandó áramlás kell, hogy akadálytalanul menjen végbe.

Dragi kérdése: Mi a módja Krsna szeretetének? Megfelelően zengeni a szent neveket?
Szvámí Tírtha: Nagyon helyes. Megannyi módon fejezhetjük ki szeretetünket Krsna felé, a mantrazengés az egyik legjobb mód. Miért? Mivel ebben nincs sok anyagi haszon, a dzsapázásért nem fizetnek, csupán időpocsékolás – nem foglalhatod el magad értelmetlen anyagi tevékenységekkel, igaz? Ehhez a gyakorláshoz tehát nagyon önzetlennek kell lenned. Ez tényleg olyan, mint egy Krsnával folytatott személyes megbeszélés, beszélgetés. Sose feledjük, hogy ez az Isteni Pár találkozásának dicsőítése. Személyes, szubjektív síkon minden mantra, minden jó mantrazengés egyfajta győzelem az illúzió felett. Másrészt ez segít Rádhának és Sjámnak találkozni. A mantrazengéssel az Ő találkozásuknak és jellemüknek adózunk csodálattal. Tehát lehetünk nagyon érdek nélküliek, nagyon önzetlenek a szent nevek zengése közben.

Ám vannak más módjai is szeretetünk kifejezésének. Vannak gyakorlati szolgálatok – ételfelajánlás, virágokat vinni a templomba, elmondani a jó híreket a többieknek – mindezt ez a szerető szolgálat motiválja. Sravanam kírtanam visnóh szmaranam páda-szévanam | arcsanam vandanam dászjam szakhjam átma-nivédanam – „Hallás és kírtana, emlékezés, ima, őszinte vonzódás és szolgálat. Imádat barátság, lelkes önátadás. [2] – kilenc módja van az odaadó szolgálatnak: hallás, hallgatás, dicsőítés, emlékezés és sok másik. Tehát határtalan sok esélyünk van arra, hogy kifejezzük Krsna iránti szeretetünket. Ám folytatnotok kell a szent nevek zengését, mivel a mantrázásotok egyszerű.. Van egyéb kérdésetek?

Kérdés: Ahogy említetted, az egyszerűség közel áll az isteni minőséghez – akkor mit jelent nyíltszívűnek [szó szerint egyszerű szívűnek – a Ford.] lenni?

Szvámí Tírtha: A nyíltszívűség azt jelenti, hogy nincs szarvópádhi-vinirmuktam és tat-paratvéna nirmalam – tehát mentes minden másodlagos feltételtől és nem szennyezi be a spekuláció vagy anyagi haszonszerzésre irányuló cselekedet. Néha az ácsárjáink harcos vagy vitázó kedvükben vannak, azért hogy megvédjék a sziddhántát vagy hogy harcoljanak Krsnáért. De ez nem az ő igazi életük. Az ő valódi életük olyan, mint a szerető, megolvadt szívű szolgáké. Képes vagy megolvadt szívvel harcolni? Erősen kétlem. Tehát ugyanezt kell alkalmaznunk: lehet, hogy a felszínen különböző tevékenységekben köteleződtök el, ám a szívetek legmélyén a Legfelsőbb szerető szolgái kell, hogy legyetek:

Bhaktisziddhánta Szaraszvatí Thákur szerint: „A vallás egyenlő az egyszerűséggel.” Mivel a filozófia vagy a túl sok tudás leginkább egy nagyon bonyolult rendszerhez hasonlít. A legtöbb ember filozófiája három szóval foglalható össze: én, engem, enyém – és nagyon büszkék a filozófiájukra. Legyetek tehát egyszerűek! Feledkezzetek el magatokról, ajánljátok fel az életeteket! Persze meg kell fontolnunk jól, hogy hová szenteljük oda az életünket. Hiszen ha az ostobaságnak hódoltok meg, le is kell aratnotok a termést. Egyébként a meghódolás hatalmas erőt ad, ez a módja önmagatok meghaladásának.

 

[1]  Csaitanja Csaritámrta, Madhja 19.171-172.,  és Srímad Bhágavatam 3.29.11-12.

[2] Srímad Bhágavatam 7.5.23.Leave a Reply