Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
English: Is it stated in the scriptures that Krishna loves his devotees? Why is this highest principle never compromised? The story of Gopa Kumar.

 

Български: Казано ли е в писанията, че Кришна обича своите предани? Защо този най-висш принцип никога не се поставя под съмнение? Историята за Гопа Кумар.Leave a Reply