Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
English: The discussion about the influence of the material nature over our lives continues. What is sacrifice? How is it affected by the modes of material nature? Properties of the act and the mood of sacrifice in the mode of goodness. Why is selflessness such an important component of a genuine sacrifice?

 
Български: Продължение на дискусията относно влиянието на материалната природа върху живота ни. Какво е жертва? Как тя бива повлияна от качествата на материалната природа? Характеристики на акта и настроението на жертвата в качеството на благостта. Защо безкористността е толкова важна част от истинската жертва?Leave a Reply