Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
English: This episode is a discussion on “Bhagavad-Gita”, Chapter 17, verse 4. Different objects of faith and worship, corresponding to the types of faith. How is the goal of one’s worship related to the various influences of the material nature? Why correct positioning of our faith is so important for our personal growth? How are qualities transferred between the worshiped and the worshiper?

 

Български: Този епизод е дискусия върху “Бхагавад Гита”, Глава 17, стих 4. Различните обекти на вяра и обожание, съответстващи на видовете вяра. Каква е връзката между целта на обожанието ни и начина, по който сме повлияни от материалната природа? Защо правилното позициониране на вярата ни е толкова важно за личностното ни израстване? Как биват прехвърляни качества между обожавания и обожаващия?Leave a Reply