Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
English: Pastimes of Mahaprabhu accepting the renounced order of life are described in this episode. The reason why Shri Gauranga turned to this decision. His pastimes during and right after the initiation ceremony. Mahaprabhu’s first attempt to go to Vrindavan and the origin of the phrase “Wherever You are, that is Vrindavanа”.

 

Български: В този епизод са описани някои от забавленията на Махапрабху, който приема ордена на отречението. Причината, поради която Шри Гауранга прибягва до това решение. Забавленията по време на посвещението му и след церемонията. Първият опит на Махапрабху да посети Вриндаван и произходът на фразата “Където си ти, там е Вриндаван”.Leave a Reply