Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
English: Opposition of disharmony makes harmony even more precious. Following a path of positive cultivation.

 

Български: Противопоставянето от страна на дисхармонията прави хармонията още по-ценна. Да следваме път на положително отглеждане.

 

Sharanagati PodcastLeave a Reply