Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
English: Context on the appearance of Srimad Bhagavatam. The goal of sacrifice in Naimisharanya forest. Sharing what we have received with others is a way of positive inner cultivation.

 

Български: Контекста за появяването на “Шримад Бхагаватам”. Целта на жертвата в гората Наимишараня. Споделянето с другите на това, което сме получили е път на положително вътрешно отглеждане.

Sharanagati PodcastLeave a Reply