Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
English: Discussion on B.V. Narayana Maharaja’s read of the fruit seller pastime of Krishna. Giving our best to God to please Him. Krishna as the Lord who fulfils the spiritual desires of His devotees.

Български: Дискусия върху прочита на Б.В. Нараяна Махараджа на забавлението на Кришна с продавачката на плодове. Да даваме най-доброто от себе си на Бог, за да Го удовлетворим. Кришна като Богът, изпълняващ духовните желания на Своите предани.

 

Sharanagati PodcastLeave a Reply