Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
English: Krishna uses various methods to invite the souls to His campaign. But in the dance the mood is different. We can feel the importance of the Vamshi Vata tree and Krishna’s flute. We can perceive the deeper nature of spiritual sweetness. Tirtha Maharaj explains what type of preaching is needed to convey Krishna’s message properly. Srila Prabhupada’s realizations on the preaching process are displayed by a colorful story.

 

Български: Кришна използва различни методи, за да покани душите в кампанията си. Но вътре в танца настроението е различно. Можем да усетим значимостта на дървото Вамши Вата и флейтата на Кришна. Можем да се докоснем до по-дълбокото естество на духовната сладост. Тиртха Махарадж разяснява какъв тип проповед е нужна, за да бъде предадено правилно посланието на Кришна. Реализациите на Шрила Прабхупада, свързани с процеса на проповедта, са разкрити чрез цветна случка.Leave a Reply