Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
English: Importance of the heart chakra and the goal of a spiritual process. Methods for proper perception and understanding the inner guidance. Dealing with the fear of death. Subduing sexual desires to divine principles instead misusing sexual impulse. Ultimate purification of the heart by the holy name.

 

Български: Важността на сърдечната чакра и целта на един духовен процес. Методи за правилно възприятие и разбиране на вътрешното водачество. Справяне със страха от смъртта. Подчиняване на сексуалните желания на божествени принципи вместо злоупотреба със сексуалния импулс. Окончателното пречистване на сърцето чрез святото име.

 

Sharanagati PodcastLeave a Reply