Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
English: How to perform meditation properly according to Krishna’s instructions in “Bhagavad Gita”? Secrets of the structure of the human body. Proper selection of the way we connect with the world. What will a yogi and a devotee meet in their hearts?

 

Български: Как да извършваме медитация правилно, според заръките на Кришна в “Бхагавад Гита”? Тайни на устройството на човешкото тяло. Правилно подбиране на начина, по който се свързваме със света. Какво ще срещнат в сърцата си един йоги и един предан?

 

Sharanagati PodcastLeave a Reply