Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
English: In this episode the fight of Arjuna is discussed as a sacrifice. What are the different types of motivation Krishna uses to invite Arjuna? How does the process of destruction of the false ego start? What is this dance, called Bhakti, all about? The episode concludes with two sweet stories, displaying the mystical side of guru’s instructions and the depth of our attachments.

 

Български: В този епизод решението на Арджуна да се сражава се разглежда като жертва. Какви са различните видове мотивация, които Кришна използва, за да покани Арджуна? Как започва процесът на унищожението на фалшивото его? Какъв е всъщност този танц, наречен Бхакти? Епизодът завършва с две сладостни истории, които разкриват мистичната страна на инструкциите на Гуру и дълбочината на нашите привързаности.Leave a Reply