Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
English: Who is a real mystic, a real yogi? The process of establishment in self-realization. Mentality associated with different spheres of identity. The path towards our real identity. Spiritual practices, which provide all we need to be situated in transcendence.

 

Български: Кой е истински мистик, истински йоги? Процесът на установяване в себе-осъзнаване. Начините на мислене, свръзани с различните сфери на самоличността. Пътят към истинската ни самоличност. Духовните практики, осигуряващи ни всичко, от което се нужаем, за да встъпим в трансценденталността.Leave a Reply