Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
English: Conclusive verse of 18th chapter of “Bhagavad-gita”. What does it mean to abandon all religion? How to transcend our duties? Vraja as the place of exclusive devotion.

 
Български: Заключителният стих на 18-та глава от “Бхагавад-гита”. Какво означава да изоставиш всички видове религии? Как да минем отвъд задълженията си? Враджа като мястото на изключителната отдаденост.Leave a Reply