Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
English: Good spiritual training helps overcoming the false attachments. Is there a positive result of envy? Practical humility and the process of crushing the false ego. What does it mean to be a senior devotee? What is the spiritual perspective of seniority?

 

Български: Добрата духовна подготовка спомага за преодоляването на фалшивите привързаности. Съществува ли положителен резултат от завистта? Практическото смирение и процесът на разбиване на неистинното его. Какво означава да си старши предан? Какъв е духовният поглед към старшинството?Leave a Reply