Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Nem szükséges az oltalomvételről és a meghódolásról írni, gyakorolni azt azonban szükséges. Saranágati azt jelenti, hogyan vegyünk oltalmat. A dal így szól:

Saz elesett lelkek iránti könyörületességből Srí Krsna Csaitanja alászállt e világba személyes társaival s isteni hajlékával együtt, hogy a saranágatit, a mindenható Istenség előtti meghódolást oktassa, s ingyen osztogassa az egyébként oly nehezen elnyerhető eksztatikus istenszeretetet. Ez a saranágati az igaz bhakták élete.” [1]

Maháprabhu tehát személyes társaival és isteni hajlékával érkezett. Két okból érkezett – hogy a prémát, az istenszeretetet osztogassa; durlabha azt jelenti „nehéz elérni”, a dhana pedig azt jelenti “ajándék” – ingyen adja tehát a legnagyobb kincset. Tényleg ingyenes? Nem igazán, van valami ára – ez a saranágati, meg kell hódolnunk. Éppen ezért azért érkezett, hogy az Istenszeretetet osztogassa, és hogy a saranágatit tanítsa. Ha tehát el szeretnék érni az önzetlen Istenszeretetet, akkor gyakorolnunk kell a saranágati folyamatát.

A saranágati, vagyis az oltalomra lelés – ez egy általános alapelv, mindenki tudja, hogy így kéne lennie. A hölgyek a férfiaknál vesznek oltalmat, a férfiak az alkoholnál, stb., mindenki az oltalmat keresi. De hamis és korlátozott oltalom helyett, a végső oltalom védelme alá kell kerülnünk. Ezért elég okosnak kell lennünk ahhoz, hogy tudjuk, hol és hogyan gyakoroljuk a saranágati folyamatát. Ne hódoljatok meg holmi hamis ideák előtt. Ne hódoljatok meg saját gyengeségetek, butaságotok vagy az illúzió előtt – semmi korlátozott előtt, hanem valami olyan előtt, ami túl van ezeken.

Mi az első lépés, ami ezeken túl van? Mondjatok olyan eszményeket, melyek túl vannak a korlátozott felfogásokon?

Manóhari: Isten

Tírtha Mahárádzs: Igen, de Ö majdnem az utolsó szó ebben a folyamatban. Mi az első szó, mely túl van az anyagi kettősségeken.

Paramánanda: Megtisztulás

Tírtha Mahárádzs: Ez a folyamat. Ez még előtte van.

Jasódá: Egy lelki feljebbvaló keresése.

Tírtha Mahárádzs: Szintén a folyamat része, nem a cél. Ez nem egy eredmény. Ez egy szükséges összetevő. Itt tehát hamis oltalmat találhatunk. Mondjatok egy olyan menedéket, mely túl van ezen a korlátozott valóságon. Mi az első dolog, az első idea, az első szint, ami túl van az anyagi szinten?

Mandzsári: Nem a szeretet?

Tírtha Mahárádzs: A szeretet nagyon magas. Az elsőt keressük, alacsonyabbat.

Valaki: Hit.

Dámódar: Valami olyasminek kell lennie, ami a hit előtt van, talán a vezeklés?

Prémánanda: Azt gondoltam, hogy mikor belekezdesz a szolgálatba, az már egy eredmény.

Tírtha Mahárádzs: Az igazság, kedveseim! Az első dolog, mely túl van az anyagi kettősségeken – ez az igazság. Ahogy mondtam, elég okosnak kell lennünk, hogy az igazságot kutassuk. Ez, mondhatjuk, a végső szinten van. De az igazság még nem a történet vége, mert közben ott van Isten, és végül a szeretet, az istenszeretet. Ha tehát meg szeretnétek hódolni valaminek, valamely ideának, az legalább az igazság legyen.

Kötelezzük el magunkat az abszolút igazságnak. Ez egy általános keresés kezdete. És közben megtalálod mindazon szükséges összetevőket, melyeket említettetek, mint a hit, a megtisztulás, egy folyamat követése, mesterek – mindent megtaláltok majd. Istent is megtaláljátok majd. És ha tovább haladtok, ráleltek arra a titokra, hogyan kerüljetek igazán közel Hozzá – hogyan szeressétek Őt. Ezért azt mondhatjuk, hogy figyelmet kell szentelnünk, minden olyan tanítónak, aki valami magasabb dologra tanít anyagi szinten – tudás – és lelki szinten is. De különösen nagy és gondos figyelmet kell fordítanunk azokra, akik az istenszeretetről tanítanak minket.

 

(folytatjuk)[1] Részlet Bhaktivinód Thákur Saranágati című dalábólLeave a Reply