Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Dámódar kérdése: Mivel kapcsolatosan mondta Sríla Srídhar Mahárádzs: „Nem azért jöttem, hogy formákat hozzak létre, hanem, hogy leromboljam azokat”?

Tírtha Mahárádzs: Pontosan így mondta: „Nem forma követő, hanem forma-bontó vagyok.” Nos, ő egy raszik bhakta volt. A raszában, az isteni extázisban élt. És tudjátok, amikor a nyugati követők elkezdték látogatni, előálltak mindazokkal a szabályokkal és előírásokkal, amiket az első leckékből megértettek. Ezért, hogy megmutatassa a lelki élet és a lelki gyakorlatok különböző szintjeit és átmeneteit, azt mondta: „Nem forma követő, hanem forma-bontó vagyok.” Egyszer valaki, hogy úgy mondjam, okítani akarta: az ifjú titán megemlítette Krsnát és Sríla Srídhar Mahárádzs azonnal félbe szakította: „De ki az a Krsna?” Azt válaszolták: „Krsna az Istenség Legfelsőbb Személyisége!” Megtanultuk a leckét! De Sríla Srídhar Mahárádzs így válaszolt: „De ki Ő a te számodra?! Kicsoda Ő…” Aztán pedig sírni kezdett mikor látta, hogy okítani akarják, és ki akarják használni.

De bárhogy is, ez a guru egy másik funkciója. Néha le kell rombolnia a formákat, amikhez ragaszkodunk. Hogy megmutathassa a lényeget. Mert a felületestől, a külsőségektől, el kell jutnunk a belső dolgokig.

Kérlek hát folytassátok lelki gyakorlataitokat. Ne féljetek teljesen meghódolni, mert Krsnát Bhakta-vatszalának is hívják – Bhaktái Védelmezője.

Jamuná kérdése: Sríla Srídhar Mahárádzs a könyvében megemlíti, hogy a sásztrákban az áll, Krsna azt mondja: „Azok akik követik az előírásokat és szabályokat, nagyon kedvesek Nekem. De azok, akik megszegik a szabályokat és előírásokat, hogy Engem elégedetté tegyenek, ők igazán az Én szívem és lelkem.” Nem szó szerint idéztem. Van valami ötleted, hogy honnan van ez az idézet?

Tírtha Mahárádzs: Nos, nem vagyok slóka-doboz! Bedobsz egy érmét és kijön egy slóka… Először is ez egy emelkedett téma. De hogy megértsük az elrendezést olvassuk el a Srímad Bhágavatam tizedik énekét. Mert a tradíciónk szerint a korlátok nélküli önátadás legnagyszerűbb példái a gópík. És le van írva, hogy készen álltak feladni minden ragaszkodásukat, még a dharma szabályait is, a családi kötelékeket is – hogy elégedetté tegyék Krsnát. Ezért tekintik őket az önzetlen odaadás legnagyszerűbb példáinak. Más puránákban Krsna azt mondja „Akik Engem imádnak, igazából nem bhaktáim; de akik odaadó bhaktáimat imádják, valóban az én bhaktáim.” És az, hogy „Elvesztettem függetlenségem, mert szolgáim szolgája vagyok.”

Ezek az Istenség nagyon magas koncepciói – amikor Isten szolgái szolgájaként jelenik meg. De ezért készek vagyunk imádni Krsnát – mert ennyire közel jön, kész arra, hogy ilyen közel jöjjön. És ha azt mondja: „Meghódolt szolgád vagyok,” Akkor úgy is gondolja. Tőle ezek nem csak szavak.Leave a Reply