Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Back to Godhead - Volume 10, Number 10 - 1975

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából)
 
(az előző pénteki tanítás folytatása)
 
A valódi lelki tisztaság túl van minden anyagi megnyilvánuláson. Ne feledkezzetek el a gópík példájáról. Amikor meghallották Krsna fuvolájának hangját, otthagyva otthonukat azonnal elszaladtak. Helyes ez az erkölcsi magatartás? Megfelel a dharma elveinek? Csak hagyd magukra a gyermekeidet, hagyd, hogy kifusson a tej a tűzhelyen és mondd azt a férjednek, hogy: „Majd jövök! Nemsokára találkozunk!” Nem, ez a hit megszegése. Ez ellentétes a dharmikus elvekkel. Mégis, hibáztatjuk ezért a gópíkat? Nem, Krsnát hibáztatjuk! Mivel Ő azt mondja nekik, hogy: „Menjetek haza!” S ha egyszer már otthagytátok a családotokat, akkor hogyan tudtok hazamenni? Alázatosnak kell lennetek; és mutassatok nekem egy gópít, aki alázatos! 
De, ha hagyjátok, hogy kifusson a tej … és nem folytatom a példákat – az nem édes. Csak, hogy tisztázzuk, ez a ti részetekről nem egy lelki gyakorlat. Ne hagyjátok, hogy kifusson a tej! 
Egyszer … Tudjuk, hogy Krsna néha elcsen némi gyümölcsöt, elcseni a tejet vagy elemeli a makant – ez egy nagyon finom tejes édesség. S amikor a nyugatról jött bhakták megismerték Krsnának ezt az „elcsenő” tulajdonságát, akkor ők is elkezdtek lopkodni a vrndávani Loy Bazarból, ezt meg azt elvéve a különböző árusoktól. Mivel ‘a mi Urunk egy tolvaj, mi ebben is követjük Őt. Ez a legmélyebb meditációnk. Ez nem csak elmélet, hanem át is ültetjük a gyakorlatba.’ Ekkor az árusok elmentek panaszkodni Sríla Prabhupádhoz: „Kérünk téged, hogy próbáld fegyelmezni a tanítványaidat! Ez nem túl szép dolog, hogy lopnak tőlünk.” Természetesen Prabhupád nagyon dühös lett. S amikor ő dühös volt, akkor jobban tették a tanítványok, ha hallótávolságon kívül maradtak. Főleg, ha megpróbáltak kifogásokat emelni a maguk védelmében: „Ó, a mi drága Urunk is elcsen időnként dolgokat!” Látjátok, ha Ő elcsen valamit, az imádatra való; viszont, ha ti is ugyanazt teszitek, az büntetendő. Ugyanaz a dolog – büntetendő. Gondolkodjatok ésszerűen. 
Paramánanda kérdése: Az ésszerűség jelentheti-e azt, hogy inkább Srí Csaitanja példáját kellene követnünk? 
Szvámí Tírtha: Ó! Isteni téboly? Ez egy jó javaslat! 
Paramánanda: Legalább Ő nem lop. 
Szvámí Tírtha: Ő nem almákat és répákat lop, hanem szíveket. Valójában Ő az istenszeretet kincsestárát rabolja ki, ami mindaddig lepecsételve és lezárva volt. Feltörte a pecsétet és segítőivel együtt mindent szétosztott. Tehát, az Ő példáját követni nem egy rossz dolog. A kérdés az, hogy tudjuk-e követni a példáját vagy sem. 
 
(folytatása következik)


Leave a Reply