Sharanagati

Collected words from talks of Swami TirthaJan

22


(B. K. Tírtha Mahárádzs leckéjéből, 2005. szeptember 9, Ahtopol)
Ahogy mindannyian tudjátok, Naróttam dász Thákur egy nagyon különleges személy. A neve pedig nagyon kifejező, mert „nara” azt jelenti „ember” és „uttam” azt jelenti „legfelsőbb/legmagasabb”. Naróttam tehát emberfeletti. De ott van a „dász” kifejezés is, emelkedett személy, alacsony helyzetben, szolga pozícióban. Azt gondolom ez a megfelelő vaisnava példakép arra nézve, hogy milyen legyen a gondolkodásmódunk. Bizonyos értelemben emberfelettivé kell válnunk, másrészt pedig legyünk Isten és az emberek alázatos szolgái.
Hogyan válhatunk emberfelettivé? Nem erőszakkal, nem erővel. Lehetséges persze egyre több erőre szert tenni. Ha azonban ezt a világban lévő isteni elrendezéssel és harmóniával szemben gyűjtögetjük, vagy ha megsértjük mások érzéseit, később nekünk is meg kell fizetni az árát. Hogyan gyűjt tehát egy bhakta erőt? Úgy hogy osztogatja. A Szent Nevet osztogatva, hangosan énekelve, lelki erő keletkezik. Ha tehát megsértjük mások érdekszféráját, érzelmi életét, akkor mondhatjuk azt, hogy az egy sértés, egyfajta bűnös cselekedet, erőszakos beavatkozás. És van az emberi létezésnek egy síkja ahol a bűnös cselekedetek megmérettetnek és kiegyensúlyoztatnak. Ez az igazságosság szintje. De az igazság nem tesz boldoggá. A kegy azonban túlmutat az igazságosságon.
Ezért tehát kombináljuk ezt a két aspektust – váljunk emberfelettivé, úgy értem váljunk az átlag felettivé, túl az átlagos emberi képességeken – hogy igazi emberi lényekké lehessünk, és mindezt alázatos módon…! Ez Naróttam dász. Emelkedett személy, alacsony helyzetben, ezért mi hozzá tesszük a „Thákur” szót. Mit is jelent ez? Úr. Igazából, amennyire én tudom, ezt a kifejezést használták Isten megnevezésére is, Úr, Legfelsőbb. Tehát egy emelkedett személy, alacsony helyzetben, ő a mi Urunk.
Bánjunk szépen Csaitanjával. Meg kell találnunk a módját. Az előző ácsárják nyomdokait követve tanulhatunk valamit erről. Mert mire vágyik Naróttam dász Thákur? „Mikor fog el a remegés Gauránga nevét kiáltozva? Mikor fogják könnyek díszíteni a szemem az Úr Hari neveit zengve?” És ez nem valamiféle ál-érzések hamis megnyilvánulása, hanem valós dolog, amit általában rejtve tartunk. Ha ez a vágyunk, akkor ez az út, amely által emberfelettivé válhatunk, Naróttammá – nara uttama.
„Bárhol is légy, ott van Vrndávan.” Ha ilyen a látásmódunk, ha szépen bánunk Csaitanjával – bárhol is légy, ott van Vrndávan – nagyon könnyen eljuthatunk Vrndávanba.


Leave a Reply