Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Prithvi (1)

(Szvámí Tírtha 2017. 01. 04-i szófiai esti tanításából) 

(az előző hétfői tanítás folytatása) 

Rögzítenünk kell a tudatunkat, erősíteni a tudatosságunkat és megtalálni a belső békét is. A legjobb módszer a belső béke eléréséhez az, ha odafigyeltek az isteni útmutatásra, áldásokért fohászkodtok, emlékeztek a lelki mivoltotokra – és mi a negyedik? A negyedik a meditáció. Ezért az lenne a szerény javaslatom erre az estére, hogy figyeljetek oda Krsna kedvteléseire.

Az itt látható könyvet Bhaktivédánta Nárájan Mahárádzs írta, melyben a Srímad Bhágavatamot tárgyalja különböző nézőpontokból. Ezek közül néhány fontosabb téma: ’Például, hogy Miért szállt alá Krsna? Vagy hogy Nem elégszünk meg egy olyan Istennel, aki  az isteni birodalmában bujkál; csak megteremti a világot, de nem törődik a teremtményeivel’. Nem! Nekünk egy olyan Isten kell, aki gondoskodik a híveiről, nem csak beindítja ezt az egész rendszert, hanem időnkét meg is látogatja azt. Aki nem hagy minket cserben! Ezért tudakozódnunk kell: mi az oka annak, hogy a Legfelsőbb Isten megjelent itt a Földön? Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma: miért száll alá a Jóisten?

Először is azért, mert Földanya, Prthiví a félistenekkel együtt elment Brahmához, a másodlagos Teremtőhöz és azt mondta Neki: „Nemrég eltört a négy lábam és nem tudok járni. A férjem, Dharma, a megtestesült vallás, aki most egy bika formáját öltötte magára, Ő sem képes járni. Manapság annyi bűn van ezen a világon. A férfiak és a nők is olyanok, mint az állatok. Az úgynevezett szentemberek és szannyászik nem tartják be a szent élet szabályait, megjátsszák magukat és kétszínűek. Minden tekintetben rengeteg a problémánk! Kérlek, ments meg minket a férjemmel!”

Tehát Földanya gondterhelt volt. Azt gondolom ma ugyanez a helyzet, holott ez elég régen történt. Úgy látszik mindig ugyanaz a történet ismétlődik. Kezdetben jól alakulnak a dolgok, majd elkezdenek romlani. Tehát a Föld félistennői és Prthiví elmentek tanácskozni Brahmához.

„Brahmát aggodalom töltötte el, így elment Prthivível és a félistenekkel a Tejóceánhoz. Ott hozzáfogott az árádhanamhoz, vagyis fohászkodni kezdett Garbhódakasájí Visnuhoz. Eksztázisában meghallotta az Úr válaszát, aki ezt mondta: „Már tudok ezekről a szörnyűségekről. Az Istenség Legfelsőbb Személyisége, Krsna tud minderről és hamarosan alászáll. Az összes félistennőnek el kell jönnie földi asszonyok formájában Gókula Vrndávanába és Mathurába, a félisteneknek pedig gópákként a Yaduk nemzetségében kell megszületniük. Krsna rövidesen megjelenik.” Ez az egyik oka Krsna alászállásának.”

Tehát, ha túl sok szörnyűség van ezen a világon számíthattok a Legfelsőbb Úr megjelenésére. A 20. század elején Bhaktivinód Thákur figyelte a Föld helyzetét, a politikai állapotokat és sok mindent, majd azt mondta: „Ó, ez a világ annyira tébolyodott, hogy már csak egy avatár segíthet.” Nem tudom mit mondana most a világ helyzetéről?! Talán azt: „Ó, két avatárra van szükségünk!” Tehát valahányszor nehézségbe ütköztök, számíthattok arra, hogy a könyörületes Úr eljön és megment titeket. Nem azt fogja mondani, hogy: „Ó, ti okoztátok magatoknak a bajt – hát viseljétek is el!” Nem, a Gítában az áll: „Együttérzésből a szívükben lakozom, s megadom azt az értelmet, amellyel eljuthatnak Hozzám.”1 

 (folytatása következik)

1Bhagavad- gítá 10.10-11.

 Leave a Reply