Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(Tírtha szvámí 2017.10.03-i szófiai reggeli tanításából)

(az előző hétfői tanítás folytatása)

Miért tartják Krisnát a harmónia, a harmonizáló erő legmagasabb fokú képviselőjének? Mivel minden az Ő édes akaratát, kedvteléseit szolgálja, nem akarja, hogy bármi is kirekesztődjön abból. Azért akarja megbékíteni az ellentéteket, mivel, ha a szembenálló fél győzne, akkor az kívül esne az Ő Isteni líláján. Tehát, örömmel tekint még a diszharmóniára  is, melyet aztán harmonizál.

„Csandrávalí szembehelyezkedik Srímatí Rádháráníval, mégis Jógamájának köszönhetően kettejük versengése még nagyobb elégedettséget okoz Krisnának. Hiszen minden Őérte van.” Tehát mindkét bhaktacsapat Őt szolgálja. „Így valamennyi rasza végső megszemélyesítőjén keresztül az összes lehetséges extázis is harmóniába kerül. Vele kapcsolatban mindennek és mindenkinek van létjogosultsága. Ez a különbözőség és azonosság mind az Ő elégedettségét szolgálja. Rádhárání maga mondja, hogy: „A többi gópí nem tudja, de bennem nincs rossz érzés attól, ha ők közelednek Krisnához, hiszen engem csak az Ő öröme érdekel. Csak ezt nézem, de szolgálatuk néha nem okoz teljes elégedettséget Krisnának. Ez az én meglátásom ezzel kapcsolatban. Rohannak, hogy Krisnát szolgálhassák, azonban nem tudják, miként is tehetnék teljesen elégedetté; máskülönben nyugodtan rájuk bíznám.” Ilyen szempontból Rádhárání kijelentése igazolja érzelmeit .”

Tehát a Krisna iránti kizárólagos odaadás az, ami Őt igazán széppé teszi.

„Mi a célja ennek a világnak? Ezt csak Ő tudja. A  Bhágavata-purána első verse kijelenti, hogy egyedül Ő az, aki teljesen tudatos cselekedetei célját illetően. Ő Abszolút és nem kell senkinek sem magyarázkodnia. Minden Őérte van és valamiképpen Ő pedig miértünk. Ugyanitt azt is olvashatjuk: aham bhakta paradino – „Én teljesen bhaktáim irányítása alatt állok. Valójában egyáltalán nem vagyok független. Mivel bhaktáimnak egyáltalán nincsenek anyagi vágyai, egyedül az ő szívük mélyén ülök. Még bhaktám bhaktái is nagyon kedvesek Számomra, saját bhaktámról nem is beszélve.” Krisna a bhaktákért van és a bhakták pedig Krisnáért. „Ő a lényeg, az ős hatóerő, a legfelsőbb élvező és az élvezet tárgya, a pozitív és a negatív pólus, a szolgáló és a szolgált fél – mindezen ellentétek együttesen alkotják az egészet. Nincs szerető személy (szubjektiv oldal) a szeretet tárgya nélkül (objektív oldal). A szubjektív tehát a gondolkodó ember, így  kell léteznie valaminek, amire gondolunk, máskülönben a  gondolkodó sem létezhet. Kell, hogy legyen egy gondolkodó és akkor egy adott dolog felismerhetővé válik.”

Tehát a gondolkodás tárgya nélkül a gondolkodó sem létezik. Nos, hogyan érzitek magatokat, úgy mint egy gondolkodó? Ha átérezzük a személyes létezésünket, akkor meg kell találnunk életünk célját is, különben csak értelmetlenül lebegünk a levegőben. Ezért mindennek az alapja a kapcsolat; ahogy fent úgy lent. Ha Krisna is kutatja a kapcsolódás lehetőségét, hogy érzelmeket, különböző hangulatokat élhessen meg velünk és hogy gyakorolhassa a kegyét, akkor nekünk itt az Abszolút Valóság anyagi tükröződésében, szintén meg kell tudnunk találni életünk célját. A legjobb az, ha rátalálunk a legfinomabb és legmagasabb eszménytre, és utána pedig azért élünk.

(folytatása következik)

  1. Sríla Srídhar Mahárádzs, Centenáriumi antológia
  2. Bhágavata-purána 9.4.63.


Leave a Reply