Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
писател

(Szvámí Tírtha 2016. 08. 23-i ludastói reggeli tanításából)

Dharmah próddzshita kaitavó’tra [1] – elvetve minden anyagi célú vallásos (dharma) cselekedetet. Ez a vers tisztán feltárja és nagyon kifinomultan elemzi a legmagasabb igazságot. A Védikus Irodalomban ez egy nagyon értékes gyöngyszemként van számon tartva. Hogy ez miként valósul meg -, azt a következő vers taglalja.

nigama-kalpa-tarór galitam phalam
suka-mukhád amrta-drava-szamjutam
pibata bhágavatam raszam álajam
muhur ahó rasziká bhuvi bhávukáh
[2]

„Óh, tapasztalt bölcsek, ízleljétek meg a Srímad Bhágavatamot, a Védikus Irodalom kívánságteljesítő fájának érett gyümölcsét! Srí Sukadév gószvámí ajkairól fakad e gyümölcs, s ezért még zamatosabbá vált, bár nektárja mindig ízletes volt mindenki, még a felszabadult lelkek számára is.”

Egy fa, egy különleges fa, egy kívánságteljesítő fa, mely a Védikus Irodalomból áll és az isteni igazságot tartalmazza. Az ilyen különleges fát, mely kívánságteljesítő – kalpataruként említik. A Védákat egy ilyen kívánságfához hasonlítják. Mindannyiunknak különböző vágyai vannak. Ha megpróbáltok közelébe férkőzni ennek a tudásnak, a Védák tudományának, akkor elégedetté váltok, elnyeritek a jutalmatokat. Legtöbbünknek anyagi, de néhányunknak lelki vágyai is vannak. Így hát óvatosnak kell lennünk a Védák kívánságteljesítő fájával, mert az anyagi ambícióitokat is beteljesíti. Van közöttetek olyan, aki szeret kertészkedni? Manydzsarí, hallottam, hogy van egy paradicsomod! Nos, amikor nekilátsz gondozni az egyetlen drága kis paradicsomodat, hány gaz kezd el vele együtt növekedni?

Manydzsarí: Legalább tíz.

Szvámí Tírtha: Látjátok, a mi kis paradicsomunk az egyetlen lelki vágyunk, míg a sok gaz körülötte az anyagi ambícióink. Ezért a lelki kertészkedés során nagyon óvatosnak kell lennünk, mert néha előfordul, hogy végzünk valamilyen lelki gyakorlatot, de annak ellenére az anyagi ambíciók növekednek. Miért? Mivel a Védák kívánságteljesítő fája minden vágyat teljesít, bármi is legyen az! De akkor mitévők legyünk? Adjuk fel valamennyi lelki gyakorlatunkat, mert azok az anyagi ambícióinkat táplálják? Ezt nem javasolnám. Az előző vers megmutatta számunkra a megoldást, hogyan üljünk a Védák kívánságteljesítő fája alatt, milyen tudatban, milyen módon – elutasítva minden, dharmával kapcsolatos anyagi ambíciót. Ha megtisztítjátok a szándékotokat, akkor már odaülhettek a fa alá, akkor már nem lesznek problémáitok. Ezért csak a szakavatott és megfontolt férfiak vannak meghívva – azok, akiknek szüksége van erre a bölcsességre, nem csupán a tudásra. A bölcsesség meghaladja a tudást. A tudás elmélet, a bölcsesség gyakorlat. Ez a különbség, hogy ha rendelkeztek ezzel a bölcsességgel, akkor jöhettek, meghívottak vagytok. Ha pusztán tudásotok van, az azt jelenti, hogy csak információtok van, még nem történt meg az átalakulás. S mi is ez az átalakulás? A szív átalakulása, az elme és a tudat megtisztulása. Ez a dharma győzelme az adharma felett.

Bölcs és szakavatott. Ki a szakavatott? Az, aki alkalmazni tudja az elméletet, mivel, ha nagyon ügyesen tudtok érvelni ill. a különböző elméleteket megfogalmazni, de nem tudtok szöget verni egy fadarabba, akkor hiábavalók vagytok. Ha remek ötleteitek vannak arra vonatkozólag, hogyan mentsétek meg az egész világot, de valaki szenved a környezetetekben és ti csak elsétáltok mellette, akkor mi haszna a bölcsességeteknek? A szakavatott azt is jelenti, hogy szert tettetek már némi tapasztalatra, tapasztaltak vagytok. Az ilyen ember már szembesült számos problémával és mégsem veszítette el a lelkesedését. S néha nem tudjuk, hogy mi a siker és mi a kudarc. Például, ha bombaszakértők vagytok, akkor abban az esetben mi a siker – ha felrobban a bombátok? Informatív szinten ez a siker. Karmikus szinten ez egy hatalmas katasztrófa. Mégis, ha köznapi szinten a bombátok nem robban fel, az egy kudarc, de magasabb szinten ez egy valódi siker. Létrehozhattok egy ilyen fegyvert, ami nem működik – az másokra nézve szép dolog! Sőt kiváló! A kiváló (expert) azt jelenti, hogy tapasztalt (experienced). Azt is mondhatjuk, hogy az a személy, akinek van megvalósítása. De mi a tapasztalatunk témája? Nem az anyagi élet viszonylagos ismerete, hanem a lelki ízek megtapasztalása.

(folytatása következik)

[1] Srímad Bhágavatam 1.1.2.

[2] Srímad Bhágavatam 1.1.3.Leave a Reply