Sharanagati

Collected words from talks of Swami TirthaJun

10


умът

(az előző pénteki rész folytatása)

 

 

Harilílá kérdése: Ha az érzelem az elme funkciója, vannak a léleknek is érzelmei, úgy értem az igazi léleknek? És azok lelki érzelmek, vagy hogy van ez?

Tírtha Mahárádzs: Jó kérdés. Néha azt gondoljuk, hogy bizonyos tárgyak, dolgok csak az anyagi szinten léteznek. Ahogy Krsna mondja a Bhagavad-gítában: bhúmir ápó ’naló vájuh kham manó buddhir éva csa / ahankára itíjam mé bhinná prakrtir astadhá – „Föld, tűz, víz, levegő, éter, elme, értelem és hamis ego – e nyolc képezi az Én különálló anyagi energiámat.” [1]

Azt gondolhatjátok hát, hogy az elme a teremtés egy anyagi összetevője, és nem létezik a lelki égben. De akkor a lelki égbolt olyan, mint a tarator[2] uborka nélkül – üres. Ha nincs akaraterő, ha nincsenek gondolatok, nincsenek érzelmek a lelki világban, mert nincs elme, ha ezek az elme funkciói, ha ez csak anyagi, ha nincs jelen a lelki égbolton – akkor az számomra túl unalmas. Elégedett lennél egy üres tartorral? Nem, azt másként hívják – ajran[3].

Ezért a gondolatoknak, érzelmeknek és akaraterőnek a lelki síkon is létezniük kell. Mondhatjuk, hogy van lelki elme. Az a lelki elme a lélekhez tartozik. A lélek visszatükröződése, mint ahogy a tudatosság is a lélek visszatükröződése; a lélek jele. Ahol tudatosság van, ott lélek is van. És ahol a vágyad, ott lesznek a gondolataid, a meditációd. És ahol a meditációd, ott az elméd, ahol az elméd, ott a cselekedeteid, és ahol a cselekedeteid, ott a visszahatásuk. Ezért hiszek benne, hogy van egy lelki elme, mely segít minket érzelmileg kapcsolódni a Legfelsőbbhez, ami megadja a lehetőséget, hogy a legjobb módon használjuk isteni, lelki akaraterőnket, és amely segít gondolatainkat a Legfelsőbbel kapcsolatban használni. És olyan, mint egy barát.

Mert mindent Krsnától származik, még a kozmikus elv is. Az elme nem korlátozódik az emberi lényekre, hogy egyéni elménk van, hanem van egy univerzális elme, mely kozmikus univerzális elv, és ez Krsna egy speciális aspektusán keresztül nyilvánul meg a teremtés folyamatában. A csatur-vjuha tagjai: Vászudéva, Szankarsana, Pradjumna és Aniruddha, ők képviselik a kozmikus elme, a kozmikus értelem és a kozmikus egoizmus elemeit, aztán kiosztásra kerülnek az emberi lények között, rajtuk keresztül, általuk. Az elme tehát létezik az egyéni szinten, kozmikus szinten, és isteni szinten is.

Hol van Krsna akaratereje? Hol járnak az Úr gondolatai? És az érzései? Nem egy agy nélküli fickó. Teli van akaraterővel. Ha megegyeztünk abban, hogy az idő Krsna, a Legfelsőbb Úr, szempillájának egyetlen rezdülése, emlékeznünk kell erre, ne feledjétek. Végtelen kapacitással rendelkezik, akaraterejének jelentéktelen is része elég ahhoz, hogy megteremtse ezt az egész végtelen anyagi univerzumot. Akaraterejének nagy része pedig egy egészen más tárgyra irányul. Néha azt gondolhatjátok, hogy mi emberek kutatjuk Istent. Máskor, ha kicsit jobban megértjük a Legfelsőbb kegyes aspektusát, megértjük, hogy Ő kutat utánunk. De valójában oly sok más dolog után kutat még. Akaratereje nem korlátozódik csupán arra, hogy haza vezessen, vissza Istenhez. Sok más célkitűzést is el akar érni. Akaraterejét arra használja, hogy elérjen valamit.

A gondolatok – mi a helyzet a gondolataival? Van egy mondás: „Amilyen az apa, olyan a fiú.” Ha az emberi lények a Legfelsőbb Úr fiai és lányai, akkor hasonló tulajdonságokkal rendelkezünk. Vagy azt is mondhatjuk, hogy Ő rendelkezik ugyanazokkal a tulajdonságokkal, mint mi. Ha tehát gondolataink ide-oda csaponganak, olyanok, mint a vihar, akkor az ő gondolatai is föl-le rohangálnak. Gondol valamire. Képzeljétek el, Isten gondol valamire! Ez egy igazi titok. És ez az, amit meg kell értenünk: mire gondol? Erről most többet nem mondhatok, de azt gondolom, néhányatoknak vannak ötletei, hogy mire gondol Krsna. Mert mi történik az anyagi síkon? A fiúk mindig a lányokra gondolnak, a lányok pedig mindig a fiúkra. Igaz? Ez történik az anyagi világban, de ez is a legfelsőbb valóság visszatükröződése. Kicsit torz itt-ott, de bárhogy is, ez egy tükröződés. Krsna, tehát egy fiú… és ennyit a gondolatairól.

És az érzelmek, az érzelmei, Isten érzelmei – el sem tudjátok képzelni. Van valaki a szívében, és akik a szívében lakoznak, azok a tiszta szeretők, tiszta bhakták. Istenünknek tehát van elméje. Ez azt jelenti, hogy az elme a lelki égben is létezik, de egy nagyon lelki módon, misztikus módon.

Kérdés: Azt szeretném kérdezni, hogy vajon a szellem befolyásolja-e az elmét, vagy fordítva?

Tírtha Mahárádzs: Néha tele vagyunk félelmekkel. És legtöbbször nincs ok a félelemre, de gondolatainkkal megteremtjük a félelem tárgyát. Ez megint a szabályozatlan elme funkciója. Ha azonban figyelmünket a Legfelsőbb Úrra fókuszáljuk, van esélye a félelemnek? Nincs. Azt mondják, hogy azok számára, akik teljesen meghódolnak, akik a Legfelsőbb Úr teljes védelme alatt állnak, nincs félelem. „Ne félj” Krsna azt mondja Ardzsunának a Gítában: „Ne félj. Gondoskodom rólad. Megvédelek. Csak tedd, amit mondok, és ne félj.”[4] Ez bizalom kérdése. Ha megbízol az isteni világban, akkor biztonságban leszel.

De az embereknek nagy problémáik vannak a szellemükkel: és még nagyobb probléma, hogy néha összekeverik a szellemit a lelkivel. Ami nem jó – az egyik az egyik, a másik a másik. Nem szabad tehát összekeverünk életünk szellemi szintjét – mint az elme szintje – és a lelki szintet. Két különböző szintről van szó. Ez nagyon fontos. Emlékezzetek erre.

De visszatérve az előző témára, ez az igazi kutatás. Ha megtaláljuk a Legfelsőbb akaraterejét, ha el tudjuk képzelni a gondolatait, és ha azonosítani tudjuk az érzéseit – ez az igazi misztikus kutatás. És ehhez a legjobb nem sokat beszélni, hanem lelki tapasztalatot szerezni. Mantrázzatok hát egy kicsit többet.

 

[1] Bhagavad-gítá 7.4.

[2] Speciális bolgár hideg leves, mely főleg uborkából és joghurtból készül.

[3] Speciális bolgár ital, mely joghurtból és vízből készül.

[4] lásd Bhagavad-gítá 18.66.Leave a Reply