Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
15977658_1809989445921390_7636292406173332825_n

(idézetek a Szent Névről – Szvámí Tírtha 2013 júliusában Ludastón elhangzott tanításából)

(az előző hétfői tanítás folytatása)

A korábbi hangulat folytatásaként idéznék még egy másik személyt is, Epiktétoszt. Rabszolga volt, majd felszabadították és nagyon híres filozófus lett. „Ha értelmesek vagyunk, akkor semmi mást nem kellene sem nyilvánosan, sem a magánéletben csinálnunk, mint dicsérni és áldani a Jóistent, és köszönetet mondani Neki. Mi több: mivel legtöbben vakon botorkáltok, nem kell-e valakinek ezt a kötelezettséget felvállalni, és a Jóisten dicsőségéről énekelni mindenkinek? Mi mást tehetne egy olyan sánta és idős ember, mint én, minthogy a Jóisten dicséretét zengi? Ha fülemüle volnék, fülemüleként kellene énekelnem. Ha hattyú – akkor hattyúként, de mivel értelmes teremtmény vagyok, a Jóistent kell dicsőítenem. Ez a feladatom, és ezt teszem. S nem hagyok fel ezzel a szolgálattal mindaddig, míg megadatik számomra, és mindannyiótokat hívlak, hogy csatlakozzatok ugyanehhez a dalhoz!” Mintha Maháprabhu előfutára lett volna: „Csatlakozzatok ehhez a dalhoz!”

Dzsíli, egy 15. századi szúfi misztikus: „Nem lehet máshogy hozzáférni az isteni tudáshoz, mint Isten nevének és tulajdonságainak közvetítése által. S mivel minden név és minden minőség benne foglaltatik az Allah névben, ebből következik, hogy nem lehet hozzáférni az isteni tudáshoz csak Allah nevein keresztül.” Hány neve is van a Jóistennek az iszlámban? 99, s még egy a mennyben.

Attár a következő szerző, szintén szúfi mester volt, a 13. századi Perzsiából: „Alkonyatkor (hősünk) belépett egy romos épületbe, ahol talált egy arannyal és ékszerekkel teli korsót, ami egy olyan táblával volt lefedve, melyre Isten nevét vésték. Barátai elosztották egymás között az arany ékszereket, ám hősünk így szólt: „Adjátok nekem ezt a táblát! Az imádottam Neve áll rajta!’ – s csókokat szórt rá egész álló nap. Ennek az áldásain keresztül olyan fokot ért el, hogy egy éjszaka álmában hangot hallott, mely azt mondta neki: ’Ó, barátom! A többieket elégedetté tették a drága arany ékszerek, de Téged csak az Én nevem örvendeztetett meg – ezért megnyitom számodra a tudás és bölcsesség kapuját.’

„A szent név csodái” című európai misztikus könyvben ez áll: „A szent név valójában a gazdagság aranybányája. A legnagyobb szentség és a legnagyobb boldogság kútfője, amit csak az ember ezen a világon remélhet.”

Ő, ki szüntelenül imádkozik, valamennyi jót egyesíti ebben az egy dologban.” – írja Új Teológus Szent Simeon, aki a 10. századi Konstantinápolyban élt.

Szentviktori Richárd, 12. századi skót misztikus filozófus: „S ez a név segítségül hívása, ez az üdvösség megszállottsága, a csókokban osztozás, a bensőséges kapcsolat, az ige egyesülése a lélekkel, melyben minden ember üdvözül. Mert Ilyen fényben senki sem lehet vak, ekkora erővel senki sem lehet gyenge, ily megváltással senki sem veszhet el.” Nagyon magas koncepció! Csókokban osztozás – hol lehet máshol olvasni erről a mi szentírásainkon kívül?”

Sienai Szent Bernandin 15. századi itáliai misztikus, aki a szent név iránti odaadást hirdette, ezt írja: „A legjobb, amikor Jézus neve a szívek szívének a legmélyén található, a következő legjobb a kimondott név, s végül a név írott vagy vésett, látható formája. Ha a testi szem állandóan szembesül vele, hamarosan a szív szeme, a lélek belső lelki szeme számára is láthatóvá válik.”

Ha megértettük, hogy a szent nevek dicsőítése áthatja valamennyi különböző kultúrát és évszázadokon ível át, akkor a következő kérdés az, hogy vajon milyen sajátos érzést kelt bennünk?

 

(folytatása következik)

 

 Leave a Reply