Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(az előző rész folytatása)

 „Aham szarvaszja prabhavó / mattah szarvam parvartaté / iti matvá bhadzsanté mám / budhá bháva-szamanvitáh – Én vagyok az eredete a lelki és az anyagi világnak, minden Belőlem árad. A bölcsek, akik tudva tudják ez, megkezdik odaadó szolgálatukat, és tiszta szívből imádnak Engem.” [1]

Krsna mindent elmondott a teremtésről. Aztán figyelmét – és a mienkét is – a gyakorlókra fordítja. Iti matvá – „ezt tudván” – bhadzsanté – „imádni fognak” – mám – „Engem”. Akik tudják ezt, imádni fognak Engem. Az elméleti leírás után itt a gyakorlati alkalmazás. Ha van Isten, ha van ember, ha van kapcsolat – mit kell tennünk? Imádni. De kit? A mozisztárokat? Vagy a politikusokat? Nem – „imádnak Engem”. Istent kellene imádnunk.

Aztán így folytatódik: budhá. Buddhi azt jelenti intelligencia. „Akik intelligensek, imádni fognak Engem.” És milyen tulajdonságokkal rendelkeznek ezek a bölcs emberek? Bháva-szamanvitáh. Mi itt a bháva-szamanvitáh jelentése?

Prémánanda: Nagy figyelemmel.

Tírtha Mahárádzs: Igen. De van még valami, amit hozzá tehetünk. Mert mi a bháva? A lelki hangulat, érzelmi hangulat. És ez nagyon közel áll a bhavához. Bháva és bhava. A bháva az érzelmi többlet, a bhava a létezés. A különbség mindössze egy hosszabb „a”. És ki ez az „a”? Ez Krsna. Ha hozzá adod Krsnát a létezésedhez, extatikussá válik. A bháva-szamanvitáh az jelenti figyelmes; de azt is jelenti, hogy a létezés által extatikus, szerelmes, ihletett.

Fontos ez a vers? Az első szó az „Én” és a végén ott az extázis, az élet extázisa. Merülj mélyebbre. Mert egy csepp tartalmazza az egész óceánt. Mélyére merülhetsz ennek az egy cseppnek és belefulladhatsz az extázisba.

Vannak bizonyos dolgok a filozófiában és a teológiában, amit az eszünkkel nem igazán tudunk megérteni. Mert az emberi megértés véges. De a szív még ezeket a nagyon bonyolult, megválaszolatlan kérdéseket is képes elfogadni. Ha elfogadjuk, a rendszer elkezd működni. És amikor eljutunk egy magasabb szintre, majd feltárul előttünk. Ez tehát a magasabb dolgok megértésének módja. Nem csak intellektuális erőfeszítések által, hanem odaadással. Mert Krsna nagyon bonyolultan is el tudja mondani a történetet – százezer vers a Mahábháratában – de nagyon egyszerűvé is tudja tenni: „Aham”. Ha megértjük, mindenre választ kaptunk. Aham szarvaszja prabhavó.[1] Bhagavad-gítá 10.8.Leave a Reply