Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Гурудев

Kérdező: Össze tudnád nekünk foglalni a Gítáról elhangzottakat – amolyan áttekintésre gondolnék a Gíta esszenciájáról.

Tírtha Mahárádzs: A Gítának számos különböző összegzése ismeretes. Gyakorlatilag valamennyi szádhu és guru felé egyfajta elvárás az, hogy elmondják a véleményüket, megosszák nézeteiket a Gítáról. Bhaktivinód Thákur-nak háromféle Gítá-értelmezése létezik. Ezenkívül valamennyi ácsárja fűzött magyarázatokat a Gítához – tehát ez úgymond kötelesség. Például Sríla Prabhupád, Bhaktivédánta Szvámí írta meg a Tökéletes jóga című könyvet, mely a Gítá esszenciáját foglalja magába. A misztikus történelem során többen megvitatták ezt a témát.

Ám a legjobb gyakorlat a Gítá tanulmányozására az, ha tanítómesterünk utasításait követjük. Hiszen a megannyi iskola, nézet, hagyomány segítségével nagyon különböző üzeneteket kaphatunk a Gítából. Ha tehát ugyanazt a hangulatot szeretnénk magunkba szívni, akkor a legjobb követni a mesterünk olvasatát és tanácsait.

Mindazonáltal azt is elmondhatjuk, hogy a Gítá az odaadó tanítványi élet elemi olvasmánya. Látjátok, mint amikor az első osztályba léptek, hat esztendősen – annyira alapvető, annyira elementáris. A kinyilatkoztatott szentírások második lépcsőfoka a Srímad Bhágavatam. A Gítából megérthetjük, hogy Isten létezik. A Bhágavatamból pedig megérthetjük, HOGYAN is létezik Ő – ez már sokkal érdekesebb. A Gítá mindössze 700 versből áll, a Bhágavatam 18 000-ből – kissé kidolgozottabb. Gondolhatnátok, hogy tanulmányaitok itt véget érnek – ez tévedés. Ezután következik a Csaitanja-csaritámrta, amely 11 555 versből áll.

Ám ez már a vaisnava irodalom posztgraduális kurzusa – a Csaitanja-csaritámrta. Először megértjük, hogy Isten létezik, utána képet kapunk arról, hogyan is létezik Ő, most pedig megtanulhatjuk, hogyan legyünk jó tanítványok. Ezután már végképp így gondolhatnátok: ah, ez már a történet vége. Ha tudjuk, hogyan váljunk jó tanítvánnyá, akkor mindent tudunk – de ez sem így van. Hiszen ezután következik Rúpa Gószvámí néhány fölöttébb különleges írása: a Bhakti-raszámrta-szindhu – az Odaadás nektári óceánjának hullámai. Ezután már végképp úgy vélhetnénk, ez már tényleg a történet vége – s én most e ponton meg is állnék, nem árulnék el többet. Azért legyetek bizonyosak abban, hogy van még elérhető információ.

Hol lelhető fel ez az információ? A tiszta tanítvány szívében. Tehát a Védák emberségre tanítanak, mint egy szigorú apa. A Puránák úgy tanítják az emberi lényeket, mint egy anya – nagyon lágyan. Az ácsárják pedig úgy tanítanak, mint egy szerető. Ezért hát a Védák végső esszenciája egy tiszta tanítvány szívében rejlik. A mi szenthármasságunk: Hari, guru, vaisnava. A legszentebb elvek, pontosabban szólva valóságok. Hari, a Legfelsőbb Úr – természetesen Ő soha nincsen egyedül, a második a guru, Ő mindig nagyon közel van a Legfelsőbbhöz, a harmadik pedig a vaisnava, aki nagyon közel van a guruhoz. Ők alkotják a Legfelsőbb környezetét. Hari, guru, vaisnava – Ők a legbecsesebb gazdagság, bánjatok hát szépen Velük!Leave a Reply