Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
BFKDEE The Kiss of Judas, detail

Egyszer Srídhar Mahárádzs leckét tartott, és amikor a kérdés-válasz részre került a sor, az egyik tanítvány így szólt: „Mahárádzs, volna egy kérdésem. „Minél többet végzem a lelki gyakorlataimat, annál több szenvedést tapasztalok. Tudnál erről valamit mondani?” Ez egy provokatív kérdés volt. Azonban Srídhar Mahárádzs nagyon megnyugtató válaszba kezdett, ahogy azt már Tőle megszokhattuk. Valamennyien az extázis hullámaiban úsztunk. Aztán hirtelen rámutatott az egyik fiúra, s így kérdezte: „Ismered Júdást?” A fiú kissé meghökkent, és így válaszolt: „A Jézus-történetből? Igen, hallottam már róla. Ő az a rossz férfiú, aki annyi értelmetlen dolgot követett el, végül pedig öngyilkos lett – igen, tudom.” Ezután Srídhar Mahárádzs elmagyarázta a történet másik megközelítését. Elmondta, hogy ahhoz, hogy Jézus teljesíteni tudja a küldetését, valakinek el kellett Őt árulni, valakinek el kellett játszani a rosszfiút. Ki tud egy ilyen nehéz szerepet magára vállalni? Csupán az öngyilkos osztag legmeghittebb tagja, aki kész arra, hogy kamikázeként egy egyirányú útra váltson jegyet.

Jadunáth: Kamikaze osztag.

Tírtha Mahárádzs: Egy elegendő. Csak képzeljétek el magatokat, hogy miután elvégeztétek a szolgálatotokat kétezer évig, titeket fognak a valaha is élő legrosszabb férfinek hívni, aki harminc ezüstpénzért elárulta a mesterét, és keresztre segítette. Mindenki szörnyű nevekkel illet majd benneteket évezredekig, mindamellett ti készek vagytok arra, hogy elvégezzétek a szolgálatot. Mivel e nélkül a közreműködés nélkül a mester koronája nem fénylene önmaga teljességében.

Tehát ne feledjétek, hogy egy jó történetnek sok különböző olvasata lehetséges. Az egyik szerint Júdás áruló volt. Egy másik olvasat szerint ő annyira én nélküli volt, hogy hírnevét, jó hírét és megbecsülését figyelmen kívül hagyva kész volt feláldozni önmagát a mester és a küldetés dicsőségéért.

Mindazonáltal, nem javaslom nektek, hogy nagy odaadással hasonlatossá váljatok Júdáshoz, és így gondoljátok: „Egy leckén hallottuk, hogy fel kell áldoznunk magunkat, akkor hát áruljuk el a missziót. Ez egy igazán híres tevékenység!” Nem! Ahogy Sríla Prahbupad mondja: a bukás a siker tartópillére. Ám dél-indiai stílusú templomotokat építsetek, melyeknek többezer oszlopból álló csarnoka van!

Vagyis a negatív karaktereknek is megvan a szerepük, hogy segítsék a pozitív oldal szépségét a relatív síkon. Végtére is ők testvérek, és bizonyos esetekben az ő közreműködésükre szintén szükség van. Egy jó történetnek léteznek különféle olvasatai.

 

 Leave a Reply