Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
swanlike hands

(Szvámí Tírtha 2016. 08. 26-i ludastói reggeli tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása) 

Csak nézzétek meg ezt a képet – ez mindent elmond Sríla Prabhupádról! Meglehetősen különleges arca volt, rendkívül festői. Nézzétek ezt a képet – a behunyt szemeivel. Gyönyörű! Magáért beszél. Ez az előkelő kézmozdulat! Ha láttátok a filmet Róla, ahogy felteszi a szemüvegét vagy a tollát, hogy aláírjon valamit – akár egy félistennek, olyan finom mozdulatai voltak! Valójában ez a kép itt egy sorozat része, az idézet így szól alatta: „Megannyi diskurzus, elhatározás, végkövetkeztetés és miegymás helyett egyszerűen próbáljátok meg szeretni Krisnát.” Hiszen akkor fog rátok szállni a transzcendentális béke.

1937-ben eltávozott a lelki tanítómestere. 1944-ben elindította folyóiratát és 1959-ben felvette a szannjászt. Hogyan tudnánk megfelelően jellemezni egy ilyen kivételes személyiséget? Miként lehet megérteni őt? A róla szóló elbeszélések és az általa elmondott gondolatok által! Nagyon csodálatos, hogy bolgárul is megtalálható ez a könyve: Az élet végső célja címmel. Tudjátok hogyan találták meg ezt a könyvet? Lehet, hogy nem. Tudniillik elveszett a kézirata, vagyis gyakorlatilag kidobták, mivel egy hordó aljában rejtőzött. Mígnem Gurudév egyik nagyon kedves hittestvére, Srípád Nrszinha Mahárádzs, valahogy kiszedte az összes szemetet abból a szemetesből és az alján megtalálta a kéziratot. Ez a könyv Prabhupád útmutatásai alapján jelent meg és a hittestvéreinek, akik egy másik szervezetnek voltak a tagjai csupán egy megjegyzésük volt a könyvre vonatkozólag, hogy: „Nagy szerencse!” Tehát el kell, hogy olvassátok ezt a könyvet! Sok mindent meg fogtok érteni abból, hogy milyen mély is volt az ő belső meditációja, mivel ezt a könyvet akkor írta, amikor Vrindávanban a Rádhá-Dámódar templomban élt.

Ő nagyon aktívan próbálta megtalálni a prédikálás megfelelő módjait. Hadd idézzek párat az elképzeléseiből. Mielőtt elkezdett prédikálni nyugaton, megszervezte a Bhakták Ligáját, a Szárvabhauma Bhágavata-szamádzsot, melynek a célkitűzéseiről és néhány konklúziójáról itt olvashatunk:

„Az élet megbomlott egyensúlyának visszaállítása érdekében szervezetten, szisztematikusan terjesztjük a lelki tudományt India valamennyi lakója és az egész világ számára. A szervezetünk lelki gyakorlatokra nevel, mert ez az alapja az emberiség harmonikus szellemi, biológiai növekedésének, és egyben a harmónia és a béke kulcsa mindenféle konfliktus közepette. Igyekszünk egy új, spirituális értékeken alapuló társadalmi rendszert kialakítani, hogy békét és kölcsönös megértést teremtsünk az emberek között. Istent szeretnénk megismertetni az emberi társadalommal, aki egy és abszolút, minden gazdagság, hírnév, hatalom, szépség, tudás és lemondás forrása, minden látható és láthatatlan teremtője, minden létező végső védelmezője és élvezője is egyben.”

„Ingyenes lesz a postai szolgáltatásunk és a tanácsadás a hozzánk fordulók számára. A tagokra vonatkozó meghívásunk minden nemzetre irányul, ily módon válunk nemzetközivé és az oktatáson és kultúrán keresztül szolgáljuk a lelki javukat.”

Tehát látjátok, nagyon gyakorlatias volt. Egy igazi látnok és egyben igyekezett mindezt az élet hétköznapi valóságára átültetni.

 

(folytatása következik)Leave a Reply