Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
b670e9762c780966a9af945becddc386

(részlet Szvámí Tírtha 2014. január 11-ei tanításából)

Micsoda napfényes reggel! A köd is szertefoszlott, olyan ez, mint amikor megértünk valamit az isteni tudásról. Előtte a tudatlanság ködébe burkolóztunk, amikor azonban Krsna feltűnik szívünk horizontján, minden sötétség szertefoszlik, és ilyen ragyogó fény – mint ma – jelenik meg a tudatunkban. Egy bhakta számára minden az Ő szeretett Uráról szól. Ha a Napot, Szúrját látjátok, ez is a Legfelsőbb Úrról szól. Ha pedig nem látjátok a Napot, csupán a ködöt, az szintén a Legfelsőbb Istenről árul el valamit. 

A megvilágosodás eme pillanataiért nagyon hálásnak kell lennünk, hiszen kellemetlenül és zavartnak érezzük magunkat, ha nem értünk valamit, ha a képünk nem teljes. Ám ha elkezdünk egy jobb képet látni, vagy ugyanannak a képnek, amit már előbb is láttunk, egy teljesebb verzióját, az már fejlődés.

A minap valaki megkérdezte, hogy mi a lelki fejlődés. Ez a lelki fejlődés – ha az Igazságról alkotott képünk egyre több mindent foglal magába, egyre teljesebb. Pontosan úgy, ahogy egy szerető édesanyának minden az ő szeretett fiáról szól: „Itt sétáltunk vele kézen fogva!” Vagy: „Igen, ez volt a kedvenc gyümölcse!”, stb. Ehhez hasonlóan, aki Krsnát, a Jóistent szereti, annak minden Róla árulkodik – ez az igazi kinyilatkoztatás. El kell sajátítanunk egy olyan látásmódot, hogy Krsna ne legyen képes elrejtőzni előlünk. Ezért megpróbáljuk a feljebbvalóink és tanítóink útmutatását követni, hogy beteljesíthessük ezt a gyönyörűséges utazást. 

Lehet egy kérésem? Szükségünk volna egy kis gyakorlati segítségre önkéntes alapon. Olyan sokan használtuk ezt az épületet, a folyosókat és a lépcsőházat egész héten. Néhány boldog önkéntes bekapcsolódna a hely kitakarításának a szolgálatába egy kicsit? Hiszen ma böjtnap van, ékádasí, ami nagyon jó a lelki tisztulásra. Ennek jegyében a templom, s a templom területének rendbe tételében is hasznosíthatjuk magunkat. Ha tudnátok segíteni, szóljatok Pavitrának és Tédzsaszvinínek, ők fogják ezt a szolgálatot megszervezni. Tegyétek ezt azért, hogy a napfény teljesen beáradjon és szikrázzon a folyosókon. Hiszen ha segítünk megtisztítani a templom területét, valójában a szívünket tisztítjuk. Kérlek hát benneteket, csatlakozzatok ehhez a meditációhoz!

(folytatása következik)Leave a Reply