Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(Szvámí Tírtha, 2018.01.03-ai szófiai reggeli tanításából)

Nagyon örülök, hogy ma reggel ismét együtt lehetünk! Tegnap este még hosszasan beszélgettünk a bhaktákkal és egyikőjük azt mondta: Amikor az egyik szent könyvet olvastam teljesen beleremegtem abba, amit ott találtam.” Majd én is hozzátettem: Igen, amikor Rúpa gószvámí könyveit olvassuk, abba mi is bele szoktunk borzongani.” Ezért úgy gondolom, hogy a legfontosabb tanulmányoznunk Rúpa gószvámí könyveit, mivel a folyamat, amihez csatlakoztunk az istenkapcsolatról szól. Tehát nem csupán a kapcsolatról, hanem az Istennel való kapcsolatról, hiszen végső soron minden Vele, a Legfelsőbb forrással áll kapcsolatban. Ísvarah paramah krsnah szaccsidánanda-vigrahah anádir ádir góvindah szarva-kárana-káranam – Isvarah, a Legfelsőbb irányító, maga Krisna. Lelki teste örökkévaló, tudatos és gyönyörteli. Ísvarah paramah krsnah szaccsidánanda-vigrahah – Ő mindezen örökkévaló jellemvonásoknak a megtestesítője.  Anádir ádir góvindah – Góvinda Ő, mindennek az eredete, aki maga kezdet nélküli; Ő minden ok végső oka – szarva-kárana-káranam.

Tehát az egész világmindenség meghatározott elv szerint működik, melynek az első  fontos tényezője a tér, a második  az  ehhez nagyon közel álló  idő. Ezen a relatív szinten minden a tér-idő folytonosságában létezik. A harmadik az ok-okozati elv, melyet karmának, azaz akció-reakciónak nevezünk. És van még egy negyedik, rendkívül erőteljes összetevő, mely gyakorlatilag mindent meghatároz, ez pedig az információ. Egyetértetek ezzel? Akié az információ, az diszponál az emberek felett. Ugye ez így működik? De szerencsére a védák tartalmazzák az összes szükséges információt, hiszen a véda jelentése ‘információ, tudás‘. Tehát mindazt az információt, mely a világmindenség teremtéséhez és újjáteremtéséhez szükséges az eredeti védák tartalmazzák, beleszámítva a Teremtés több, mint nyolcvanmillió mantrájának különböző módosulásait és sorrendjét is. 

E négy tényező összes tudása Krisnáé. Ő az idő, a világ pedig az Ő teremtett, kisugárzott, kiterjesztett energiája. Ő szarva-kárana-káranam, minden ok végső oka. Tehát gyakorlatilag ezek az alapvető elemek, melyek meghatározzák az életünket – idő, tér, karma, információ – mindezek Őt jelentik. Ezek vagy Tőle származnak, vagy egyenesen Őt magát jelentik. És mint tudjátok, általában az okozat vagy a következmény, tartalmazza az ok minden elemét. Azt mondják, hogy: Az alma nem esik messze a fájától.” Tehát az akció-reakció, az ok-okozat nagyon közel állnak egymáshoz. Ha Krisna szat-csit-ánanda-vigraha (örök, tudatos, boldogsággal teli), akkor ránk mi jellemző? Azt hiszem, mindannyian egyetérthetünk abban, hogy valamiképpen Krisna következményei, okozatai” vagyunk. Ő minden energia végső forrása és a dzsíva-sakti az Ő kiterjedése, energiája. Tehát akkor ennek a következménynek, okozatnak” is tükröznie kell az ok”  eredeti természetét, jellemzőit. Szóval, mi is szat-csit-ánandák vagyunk. Bár manapság ez kissé korlátozva van, de nem azért születtünk, hogy meghaljunk, nem ez az ok, amiért élünk. Testi szinten ez mindenképpen be fog következni,  viszont, ha valami megsemmisül, az azt bizonyítja, hogy nem örök. A lélek viszont örökkévaló, ezért kell lelki szintre emelkednünk, hogy megértsük  valódi természetünket: mit jelent az, hogy örökkévaló lelkek vagyunk? Mi a tiszta, megvilágosodott tudat, mi a boldogság lényege?  

Nos, ezek közül melyik témáról beszélgessünk? Megelégszünk azzal, hogy a létezés száraz törvényszerűségeivel foglalkozunk, hogy elméletileg miként épül fel a tudatunk, vagy inkább beszéljünk a szeretetről? Azt hiszem mindannyian egyetérthetünk abban, , hogy ez utóbbi jóval vonzóbb téma, mint az előző.  

Rúpa gószvámí gyönyörű költeményeket írt, ismerte az emberi lelkek vágyódásait, hangulatát és tudta, hogy nem elégszenek meg a létezés alapvető ismérveivel. Tudta, hogy a száraz információkkal nem lesznek elégedettek, viszont szomjúhoznak, elszántan keresik azt, ami betölti a lelküket, ez pedig az ánandam. És nem tudom ti hogy vagytok ezzel, de én azt  tapasztalom, hogy a legnagyobb ánandam, boldogság a kapcsolatainkból ered. Természetesen a legnagyobb szenvedések forrása is ez. De végül is minden rasza kérdése. Mit tudtok kihozni egy kapcsolatból – nektárt vagy mérget? Ez pedig már nem a létezés elemi szabályrendszere, nem száraz információ, hanem az Istennel való kapcsolat tudománya. Ezért az alázatos javaslatom az, hogy tanulmányozzátok, olvassátok Sríla Rúpa gószvámí erről szóló írásait!

(folytatása következik)Leave a Reply