Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(Szvámí Tírtha 2017. 06. 20-i szófiai esti tanításából)

(az előző hétfői tanítás folytatása)

Amennyiben szeretnénk még áthatóbban tanulmányozni Krisna nevét, akkor szét kell választanunk betűkre: K-R-S-N-A; vagy ‘ka’, ‘la’ vagy ‘ri’, ‘sa’, ‘na’, ‘a’. Tehát nem csak, mint ‘krisna’, hanem betűről betűre. Tudjátok a szanszkrt nyelvben a mássalhangzók mindig ‘a’ betűre végződnek, így a ‘k’ betű ‘ka’; az ‘m’ ‘ma’ és így tovább.

‘Ka’; ez Krisna nevének első betűje, mely emlékeztet minket az univerzum első lépésére, a teremtésre. ‘Ka’ a kreatív erő visszatükröződése. Mi a hatása ennek a teremtésnek? A teremtés létezést jelent, ha visszaemlékeztek ‘kris’ annyit jelent ‘létezés, valóság’. Mi az ellentéte a létezésnek, a valóságnak? A nemlét, a halál. Tehát milyen erő rejlik Krisna nevének kezdőbetűjében? Elijeszti a halált; hiszen ez a teremtő erő teljesen ellentéte az elmúlásnak és a pusztításnak. Krisnának melyik testrésze emlékeztet minket erre a teremtő erőre, a halál feletti győzelemre? Természetesen most a test bármely részét mondhatjátok, hiszen tudjuk, hogy Krisna képes bármely funkciót ellátni a test bármely részével. Tud inni a füleivel, beszélni a szemeivel – Ő a mindenható Isten. Ez a funkció kapcsolódik az Ő gyönyörű telihold arcához. Általánosságban a teremtéshez Brahmá kapcsolódik, de Krisna egy különleges formája, Dzsanárdana is ehhez köthető. Tehát a ‘ka’ teremtő erőt jelent, a halál elijesztését; a telihold arcot, Brahmát és Dzsanárdanát. Ez az első betű, az első karakter.

Melyik a második? Ez a ‘ra’, de ‘la’ betűként is használják és amennyiben az első betű szerepe a teremtés volt, akkor mi lesz a második betűé? Ez a megfelelő fenntartás. Mi lesz Krisna fenntartó erejének a hatása? Megsemmisíti a bűnöket. Ezért, ha azt érzitek, hogy megszabadulnátok valamitől vagy esetleg van valami bűn a batyutokban, akkor meditáljatok Krisna fenntartó erején – a ‘la’ vagy ‘ra’ betűn. Ezt az erőt Krisna gyönyörű szemei képviselik. Egyébként ki köthető az univerzum fenntartásához? Ő Visnu, de ebben a konkrét értelmezésben Ő Hari-Visnu, aki a legjobban ismeri a Védákat. Ez annyit jelent, hogy az isteni tudás megsemmisíti a bűneinket. Megfelelő módon fogja fenntartani a létezésünket; és ezt az áldásos erőt Krisna isteni szemei képviselik. Ezért írja Sríla Srídhar Mahárádzs A kutatás című művében ezt a nagyon fontos mantrát a Rg-védából: óm tad visnóh paramam padam szadá pasjanti szúrajó divíva csaksurátatam – „Az isteni szemek olyanok, mint egy áldó tekintet a mennyből.” Ezért boldogan tesszük ki magunkat ennek az isteni tekintetnek.

Lássuk mi Krisna nevének harmadik betűje? ‘Sa’, azaz a világ elpusztítása. Tehát először ‘ka’, majd a ‘ra’ ezután a ‘sa’ – teremtés, fenntartás és pusztítás. Ha betűkre bontjátok ezt a szót: ‘God’, mi lesz a jelentése? ’Generator’ – teremtő, ’operator’ – fenntartó, ’destructor’ – pusztító. G-O-D, titkos kódokat használunk. Tehát itt a harmadik betű a ‘sa’ – ‘megsemmisít, elpusztít’. Mi lesz a ‘sa’ hatása? Elűzi a szellemeket, szellemírtó. Tehát, ha van valami problémátok szellemekkel, akkor csak emlékezzetek Krisna nevének erre a részére ‘sa’. Ez tényleg működik, nagyon sok bhakta mesélte el a személyes történeteit ezzel kapcsolatban. Egyszer valaki azt mesélte, hogy rémálma volt, meg akarta fojtani egy szellem. Tudta, hogy szabadon engedik, ha kiejti Krisna nevét, de nem tudott beszélni. Majd végül, miután nagy küzdelem árán kiejtette Krisna nevét, a rémálom azonnal véget ért.

Így hat Krisna nevének harmadik betűje, ami Krisna karjait képviseli. Általában mikor használja Krisna a karjait? Amikor valamit el szeretne kapni. Például, ha át szeretne ölelni, akkor a karjait használja. Ha megöleltek valakit, az egy erős eszköz. Nem arra gondolok, amikor 35%-os vállveregetés történik, hanem amikor igazán átöleltek valakit. Ezért hasonlítják Krisna karjait a kígyókhoz, mert amikor egy kígyó elkap valamit, hogy megfojtsa – az nagyon erőteljes. Tehát Krisna gyönyörű karjai megmentenek minket ezektől a szellemektől. Általában ki kapcsolódik a pusztításhoz? Az Úr Siva – Őt is mindig kígyóval ábrázolják és bizonyos értelemben ő is felszabadító.

Melyik a következő betű? Ez a ‘na’. Most már túl vagyunk a teremtésen; elérkeztünk az isteni szinthez, ahol csak az eredményt láthatjuk. Mi a hatása Krisna neve negyedik betűjének, ami a ‘na’? Ez megvéd minket minden betegségtől és ezt az erőt Krisna lótuszlábai képviselik. Mi az alapvető betegség? Az illúzió – ez az anyagi betegség. Tehát, ha meghódolunk Krisna lótuszlábai előtt, akkor védve leszünk ettől a betegségtől.

Végül még ott van az ‘a’ Krisna nevének végén; ami elhozza a békét. ‘A betűk közül az A vagyok’ mondja a Gítában1 Krisna. Az Úr Jézus is ugyanezt mondta: „Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég.” És Krisnának ezt a békés aspektusát az egész teste képviseli. Tehát, ha azt mondjátok ‘Krisna!’, az nem csak a létezés boldogságát jelenti, hanem tartalmazza ezeket a különböző funkciókat, eredményeket és áldásokat is.

(folytatása következik)

1. Bhagavad-gítá 10.33.

 

 Leave a Reply