Sharanagati

Collected words from talks of Swami TirthaOct

5


six goswamis

(Szvámí Tírtha 2015.09.06-i szófiai reggeli tanításából) 

(az előző hétfői tanítás folytatása) 

Folytassuk felolvasásunkat ebből a nagyon fontos könyvből: The Ocean of Bhakti-rasa! Mit várunk egy óceántól? Hogy nagy legyen. És még? Bizonyára mély is, lakozik benne néhány élőlény, egy nektáróceán és titkok rejteke. S persze hullámzik – így hát ez a könyv is hullámokból áll. A vaisnavák egyik tulajdonsága, hogy költőiek. S hogyan jellemezhetnénk a bhakti-rasza nektáróceánját rendszerezett, unalmas stílusban? Fejezetek, alfejezetek, és így tovább – na nem, ez lehetetlen! Hullámok! Látjátok, pusztán a tartalomból kiindulva mennyire sokat tudhatunk meg!

A gószvámík, a mi tanáraink nagyon különböző karakterűek. Az egyikük nagyon szigorú volt a szabályokat, és a gyakorlat más részeit tekintve. Hari-bhakti-vilász – olyan ez, mint egy törvénykönyv, a gyakorlók magatartási kódexe. Mondom, nagyon nehéz. Olyasmit is említenek benne, hogy ha 25 000 életen át hibátlanul követitek a varnásram-dharmát, akkor már továbbmenőnek minősültök. E mérce szerint már 24 999 életen vagytok túl, így most itt az ideje, hogy teljesen éretté váljatok. Itt találjátok folyamatunk rituális részének részleteit is, illetve a jövendőbeli tanítvány tulajdonságait is, az avatás jelentőségét, stb. Láthatjátok hát, hogy Szanátan gószvámí nagyon részletesen ír a szabályokról.

Majd Rúpa gószvámí, a gószvámík egyik elöljárója néhány nagyon egyszerű utasítással kezdi, mint a vácsó-végam manasza-kródha-végam dzsihvá-végam udarópasztha-végam- „Aki képes uralkodni szavain és gondolatain, legyőzte a nyelv, a gyomor, a nemi vágyak ösztönző erejét, valamint a haragnak is ellenáll, méltó arra, hogy szerte a világon tanítványai legyenek.”[1] Majd arról ír, hogy mik a bhakti gyakorlásának kötelező elemei, mint például „a szívből jövő lelkesedés, némi tudás, némi lemondás…”[2] Vagy hogy mik a tanítványok közötti kapcsolat jellemzői, mint például „a bizalmas gondolatok feltárása, bensőséges tudakozódás…”.[3] Majd a nagyon is alapvető információkból indulva hirtelen sokkal extatikusabb témára ugrik – a Rádhá-kunda jellemzése következik: „Aki csak egyszer is megfürdik a habjaiban, annak szívében nyomban feltámad és kiteljesedik a tiszta istenszeretet.”[4] Vajon ez mit jelenthet? Ő talán egy spirituális túravezető? Ha turistaként ellátogatunk a Rádhá-kundhoz, és ha beleugrunk – vajon be fogunk jutni? Nem fogtok bejutni, ehhez megfelelő hangulatra van szükség. Ha szent fürdőt veszünk, akkor nemcsak a testünk, hanem a finomtestünk is megtisztul, ahol a karmikus adatok is tárolódnak. Ahhoz tehát, hogy megtisztuljunk, s valami magasabbat kapjunk, megfelelő hangulattal kell rendelkeznünk. Éppen ezért Rúpa gószvámí leírja az előzetes lépéseket, mint például ellenőrzés és gyakorlatok, szabályok és tiltások, meg ilyesmi. Mindazonáltal nagy önfegyelem számára az ABC-ről beszélni, hiszen Ő az XYZ-ről szeretne írni. Fel akarja fedni a titkot, ám ehhez fel kell minket készítenie annak befogadására. S sok másik könyvében Rúpa gószvámí a nagyon is lényeges dolgokról ír, mint például az Odaadás nektárja címűben is.

Ám nézzünk most néhány másik gószvámít! Emeljük ki közülük a neofítát, Dzsíva gószvámít, a fiatalt! Dzsíva gószvámí filozófiai munkássága kiemelkedő. Nem csupán kiváló szónok és a legjobb érvelő, hanem mesteri író is. Ha bármi bajotok adódna a filozófiával kapcsolatban, hivatkozzatok csak Rá! Híres könyvei, a Szandarbhák magvas filozófiai nézőpontok, viták és érvelések gyűjteményei. Dicsőíti a Bhágavatamot, és a szentírások végső tekintélyeként említi. Ezekkel a filozófiai érvelésekkel megvédi élenjáró mesterei, s ezáltal az egész szampradája nemes jellemét.

Nézzünk egy másik gószvámít – Raghunáth Dászt! Egyik könyvének címe Vilápa-kuszumánydzsali (A bánat bokrétája) – ezzel el is érkeztünk a címek csúcsához.

Ezek a szentírások tehát nagyon fontosak számunkra. Ezek a könyvek nemcsak finomságokat tartalmaznak, hanem nagyon kifinomult betekintést nyújtanak a lelki valóságba. A gószvámík néhány könyvét online is megtalálhatjátok a 21. században, ám néhány könyvüket Vrndávanban temették el, mert annyira magas szintűek, hogy követőik úgy döntöttek, eltemetik azokat, ezáltal védve meg tartalmukat. Ott van egy grantha-szamádhi is, a gószvámík könyveinek szamádhija – ebből is világos, hogy a mi lelki folyamatunk valami nagyon magas szintű információval bír, s ezért Rúpa gószvámí könyveit is értékeljük hasonlóan nagyra!

(folytatása következik)

[1] Srí Upadésámrta, 1. fejezet

[2] Srí Upadésámrta, 3. fejezet

[3] Srí Upadésámrta, 4. fejezet

[4] Srí Upadésámrta, 11. fejezetLeave a Reply