Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(Szvámí Tírtha 2017. 06. 20-i szófiai esti tanításából)

(az előző hétfői tanítás folytatása)

Azt mindannyian tudjuk, hogy Krisna nevének egyik legmeghatározóbb jelentése a vonzerő, a mindenkit vonzó. Míg az első szótag ‘krs’ jelentése létezés, valóság, általában az élet maga, addig a ‘na’ szótag a végén ánanda, boldogság. Így azt mondhatjuk, hogy a kris-na szó jelentése, valóság és boldogság, tehát az élet boldogsága, a létezés öröme, a boldog élet vagy a végtelen boldogság. Azt mondhatjuk, hogy még a velünk kapcsolatos boldogság is Istentől ered, hiszen részei vagyunk ennek a gyönyörű legfelsőbb lelki energiának és ahogy azt megbeszéltük részesedünk némi isteni minőségben.

Vannak emberek, akik anyagi módon viszonyulnak Krisnához – mint például, hogy Ő a Naphérosz, vagy különböző személyiségek összeolvadásának tartják és hasonlóak. Valójában Krisna egy nagyon magas és úgymond az istenség eredeti aspektusa. Ezért mondja Sríla Srídhar Mahárádzs, hogy minden vallási felfogáson túl el kell jutnunk az istenség Krisna-koncepciójához. Ez egy nagyon fontos dolog, kérlek emlékezzetek erre: az istenség Krisna-koncepciója. Ez a felfogás magába foglalja az istenség valamennyi lehetséges aspektusát.

Általában bizonyos jellemvonásokat, tulajdonságokat várunk el Istentől; és ahogy megbeszéltük Krisnának van négy olyan egyedi tulajdonsága, amit senki másban nem találunk meg. Krisna formája rendkívül gyönyörű. A bőre sötét – kékes feketés. Egy másik jelentése a ‘krisna’ szónak, hogy ‘fekete, sötét’. A hajában pedig mindig van egy nélkülözhetetlen díszítőelem, a pávatoll, ami állandóan emlékezteti Őt és minket is a táncos gurujára – mert Krisna guruja a táncban a páva. Ezért visel mindig pávatollat a fején, hiszen Ő a táncoló Isten. Van még egy különleges ismertetőjele – a fuvolája, amiről nemrég beszéltünk. A fuvolából tudhatjuk, hogy Ő Krisna. A testtartása, pedig a tribhanga – három ívben hajló. Ezért nagyon nehéz Őt elfelejteni. Olyan, mint egy szög, egy különleges szög, ami, ha egyenes nagyon könnyen beverhető, illetve kihúzható a fából. Viszont, ha görbe a szög – nem tudjátok kihúzni. Ezért van Krisnának hajlított formája – ha egyszer belép a szívetekbe, szinte lehetetlen eltávolítani onnan. Krisna olyan külsőleg, mint egy ember – ezért még vonzóbb az emberek számára. Talán, ha pillangókat szeretne magához vonzani, akkor pillangó formában jönne el. Mivel az embereknek akar prédikálni, ezért emberi alakban jön el – az Ő eredeti emberi alakjában.

(folytatása következik)Leave a Reply