Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
8de5f7a2dad77167b23146306e46ba94

(Szvámí Tírtha 2015. augusztus 21-i reggeli tanításából Ludastón)
 
(az előző hétfői tanítás folytatása)
 
Kit imádnak Szófiában? Szófiában Maháprabhut imádják. Miféle áldások záporoznak ott a tanítványokra? Ott csupa olyasmi történik, ami az Ő kedvére való – s vajon mik azok a dolgok, amiket a leginkább kedvel Csaitanja Maháprabhu? Transz és tánc. Ezért van ott néhány gandharvikus[1] stílusú tanítvány – jó táncosok, és jó énekesek, kírtanosok. S van még néhány nagyon jó prédikátor, mivel Maháprabhu szereti, ha egyre többen és többen csatlakoznak az Ő missziójához. Így hát szerintem nyilvánvaló, hogy olyan sok áldás éri a szófiai missziót az imádatnak köszönhetően, és természetesen a bhakták önzetlen odaadása is benne van. Tudjátok, Maháprabhu gyakorlatilag egyedül van. Szóval Ő sosincs egyedül, mégis egyedül áll az oltáron. Egyszer beszélgettünk az egyik tanítvánnyal, és ő megkérdezte: „Miféle imádat folyik itt?” Így válaszoltam: „Nos, Szófiában Maháprabhut imádjuk.” „Maháprabhut?” – kérdezte. „Maháprabhut” – válaszoltam. „Hogyhogy? Hol van Nitái?”„ Mit tehetnék, Ő egyedül érkezett.” – válaszoltam, hiszen ténylegesen így történt – egyedül érkezett. 
De azt hiszem Ő nagyon közel van a pécsi[2] ásramhoz. Mivel Pécsett Rádhá- Góvinda imádat és Góvinda –Rádhá imádat folyik, vagy ha rövidíteni szeretnénk: Gó-Ra, Gaura. Úgy tűnik e két ásram nagyon közel van egymáshoz, egyik helyen Góvinda-Rádhá, a másik helyen Gaura. Az egyik éppolyan, mint a másik. Góvinda és Rádhá az isteni szeretet lényegét testesítik meg, s ez nyilvánul meg Szófiában, Gauránga Maháprabhu személyében.  Ily módon e két aspektusnak találkoznia kell. És hol találkoznak? A bhakták szívében.  
Vajon mit vár el tőlünk a Legfelsőbb? Szerintem ez az elrendezés nagyon gyönyörűen mutatja meg az Ő kívánalmait – e két misszióval, e két országgal. Ez a két valóság egymás tükörképei. S vajon mi lesz Rádhá – Góvinda imádatának az eredménye? Én nem tudom megmondani! Csak nézzétek meg a pécsi bhaktákat, és sokat meg fogtok érteni belőle. Hiszen mi biztonságban vagyunk mindaddig, amíg Rádhika terelgeti Krsnát. Amikor Rádhika elcseni Krsna fuvoláját, akkor Krsna tehetetlen, nem tudja a tempót diktálni a bhakták számára. Valahányszor Krsna visszaszerzi a fuvoláját, elkezd játszani, s mindenkinek táncolnia kell. Néha az Ő ritmusa, tempója eléggé gyors. A Rádhá- Góvinda imádatnak létezik még több aspektusa is, mindazonáltal Krsna az a személy, aki Góvindaként válaszol.  
Néha történnek csodák is, például dimenzióváltások, kvantumugrások, vagy csak egyszerű csodák. Ha emlékeztek a pécsi házra –a homlokzaton, ahol az ablakok vannak, található egy aprócska szoborfülke elől. Amikor először láttuk a házat, megértettük: ’Ó, ez lesz majd a múrti helye!’ Ám az utcáról ilyen kicsinek tűnt, s arra gondoltunk: ’Amikor eljön az ideje, oda tehetjük a kis múrtit.’ Még ugyanabban az évben ácsmunkákat végeztek a házon, mert építkezés folyt, s az egyik tanítvány elkezdte tesztelni azt a kis lyukat. Az pedig oly hatalmas volt, hogy a (hölgy) képes volt beleállni, volt még egy kis extra magasság. Tehát a Rádhá- Góvinda imádat eredménye az, hogy a dimenziók megváltozhatnak. Gondolhatnátok hogy kis mértékben, de az eredmény hatalmas! Azt gondoljátok valamiről, hogy parányi, majd kiderül, hogy hatalmas! Azt hiszitek, szolgálataitok jelentéktelenek, holott nagyon is sokat számítanak.
Valaki azt mondja, hogy Krsna válaszol a tiszta bhakták fohászaira. Krsna nagyon elfoglalt, nincs ideje meghallgatni néhány fohászt és szétosztani az eredményt. A gópík mindig Őt hívják, és a gópák is Őt invitálják. Ő azzal van elfoglalva, hogy saját szépségét és édes mivoltát ízlelgeti. Mindazonáltal a tiszta vagy majdnem tiszta híveit előnyben részesíti, és fohászaikat meghallgatja. Ez a mi reményünk – hogy fohászaink meghallgattatnak. Mindig fohászkodjatok, akkor is ha túlcsordult állapotban vagytok  – ne csak akkor, ha hiányotok van! Biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknak vannak megtapasztalásai a fohászokkal kapcsolatban, és a Krsna ügyesbajos dolgaival kapcsolatban is. Ám mindig hálásnak kell lennünk mindenért, ami a mi javunkat szolgálja. A legjobb fohász a Szent Nevek dicsőítése. Kérlek virágként ajánljátok fel fohászaitokat a szeretett Pár lótuszlábainál! Van valami megjegyzésetek, vagy kérdésetek?
Jasódá: Mi a helyzet  Gaura-Nitái imádatával?
Szvámí Tírtha: Ó! Dupla transz és tánc, Ők mindketten táncolnak. Ez nagyon veszélyes, mivel Ők Dzsagái és Madhái jobbik változatai. Dzsagái és Madhái alkoholos mámorban táncoltak, ami véget is ért. Ám Ők a transzcendentális extázisnak köszönhetően táncolnak – ez pedig sosem ér véget. Készüljetek! 
 
1. Gandharvák – anagyali énekesek
2. ‘Péch’- nek ejtjük

 Leave a Reply