Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
reading-scriptures

(Szvámí Tírtha 2013. májusi szófiai tanításából)

(az előző pénteki tanítás folytatása) 

Dhruva történetében említődött, hogy az édesanya útmutatóként olyan volt, mint egy lelki tanítómester. Tehát, ti anyák, kérlek benneteket, legyetek a lelki útmutatói fiaitoknak és lányaitoknak! Legyetek olyan erősek, eltökéltek és megvalósítottak a lelki életetekben, a hitetekben, hogy valamit át tudjatok adni a következő generációnak! Ne gondoljátok azt, hogy: „Valami szannjászí, majd elvégzi a dolgot! Én főzöm a praszádamot, ő meg majd gondját viseli a fiamnak lelkileg.” Gurukká kell válnotok! Általában a hölgyek nagyon ambiciózusak. Mit sem szólva a bulgár hölgyekről! Ők kiváltképpen ambiciózusak! Úgyhogy itt van egy program nektek. Legyetek lelki útmutatók! Nincs ennél nagyobb ambíció. De van! Bár az újoncoknak ez a legnagyobb eredmény – lelki vezetővé válni. De kérlek, ne a férjetekkel kezdjétek, hanem a gyerekekkel. Ne tekintsétek a férjeteket gyerekeknek!

Mégis, mi a magasabb ambíció? Mi lehet magasabb annál, mint guruvá válni? Szolgává válni. Tehát, ha te valóban ambiciózus vagy, akkor a családod szolgájává kell válnod. Tekints rájuk vaisnavákként, az isteni hatalom képviselőiként, akiket Isten küldött hozzád, és próbáld szolgálni őket! Mert a valódi guru pozíció az a szolgálat, és az igazi szolgai pozíció a guruság. Ez az, amit mi meg akarunk tanulni – hogyan válhatunk az Úr engedelmes szolgájává.

Szóval, az első instrukció Dhruva számára az édesanyjától érkezett. A vartma-pradarsaka-guru az első útmutató, aki bevezet bennünket a lelki gyakorlatokba. Néha, ő a diksá-gurunk, néha pedig nem. A diksá-guru az a személy, akitől a harinámot, vagy a náma-mantrát kapjuk. S majd a sisksá-guru is ott van – aki a tanítás által ad útmutatást, a szellemi fejlődésünk során nevel bennünket. A siksá-gurunak mindig elő kell segítenie, hogy a diksá-guru iránti elköteleződésünk növekedjen. Számos siksá-gurunk lehet, viszont diksá-guruból jobb, ha csak egy van.

S talán azt hihetnénk, hogy itt van a vége a guruk listájának, igaz? Vartma-pradarsaka – bevezető, diksá és siksá. Elég a gurukból. De sajnos… de szerencsére vannak még más guruk. Milyen egyéb gurutok van?

Válasz: Csaitja-guru.

Szvámí Tírtha: Csaitja-guru, nagyon jó – nem szabad elfelejtkeznünk róla. Mert sokszor elhangzott az a megállapítás, hogy konzultáljunk a három tekintéllyel: guru, sásztra, szádhu – ezek a lelki tanítómester, a szentírások és a szentek. De még van egy negyedik tényező, s ez a mi belső meggyőződésünk, a csaitja-guru. Ha a belső lényed is egyetért, akkor cselekedj – ha az megegyezik a három másik tényezővel. Néha ezt nem kellőképpen hangsúlyozzák, főként bhakta körökben. A bhakták általában az első hármat ismerik. Más körökben viszont a legtöbb ember csak a negyedik tényezőről tud. ‘Megkaptam az isteni útmutatást, hogy a vágyaim szerint cselekedjek!’ Tehát, próbáljátok egyesíteni mindkettőt – az őszinte belső vágyat az útmutatásra és a megbízható külső forrásaitokat! [1]

Kérdés: Beszéltél a guru, sásztra szádhu elvről; és a kérdésem az, hogy vajon fontossági sorrendben említik-e őket?

Szvámí Tírtha: Természetesen fontosság szerint, nem véletlenül. Miért? Mert a sásztra van a középpontban, s mind a gurunak, mind a szádhunak hivatkoznia kell a sásztrára. A sásztrára történő utalás nélkül egyetlen guru sem guru, a sásztrára való utalás nélkül egyetlen szádhu sem szádhu. Tehát ez a sorrend: guru, sásztra, szádhu.

 

(folytatása következik)


[1] A szádhuk, a szentírás és a mester szavát eggyé téve szívemben / folyvást a rajongó szeretet árjában lubickolok.. .(Naróttam dász Thákur)

 

 Leave a Reply