Sharanagati

Collected words from talks of Swami TirthaApr

14


(Szvámí Tírtha 2011.01.05-i, szófiai előadásából)

Krisna-prijá kérdése: Az első kérdésem az lenne, hogy mi a lelki név jelentése, jelentősége? A második pedig arra vonatkozik, hogy ehhez a névhez hozzátesszük még azt, hogy ‘dász’ vagy ‘dászí’ – ez azt jelenti, hogy egy konkrét szolgálat kapcsolódik ahhoz a névhez?

Szvámí Tírtha: Amikor egy csecsemő megszületik, akkor kap egy nevet. Nem tudom, hogyan történik ez itt Bulgáriában, de Magyarországon a születés után azonnal kapnak egy kiválasztott nevet. Új élet – új név és fordítva is igaz: új név – új élet. Tehát, ha lelki nevet kaptok, az azt jelenti, hogy újjászülettetek, ez egy új élet kezdete. Eddig önmagamért éltem, ezentúl pedig másokért fogok élni. Ezelőtt első számú materialista voltam, most pedig első számú bhaktává kellene válnom – jól van, kettes számú bhaktává, mivel alázatosak vagyunk.

A hagyományaink alapján két alapelv szerint adnak nevet a tanítványoknak. Vagy rendelkeznek egy adott tulajdonsággal, mely tükröződik az adott névben vagy olyan, mint egy elérendő életcél erre az életre. Például, ha valakit mondjuk Paramánandának hívnak, akkor két okból kaphatta ezt a nevet. Egyrészt lehet, hogy természeténél fogva rendkívül boldog vagy ez az a cél, amit meg kellene valósítania.

Vagy választhatunk bármilyen másik nevet is, például Gurudév szannjászí neve Abhaj volt, mely ’félelemnélkülit’ jelent. S szerte a világban úgy ismerték, mint a félelemnélküli prédikátor. Szóval, azt hiszem ebben az esetben az Ő neve, egy tulajdonságát fejezte ki. Ily módon a lelki név vagy egy tulajdonságunkat mutat rá, vagy pedig egy életcélt ad/jelöl erre az életre.

De mi van akkor, ha mondjuk, úgy hívnak, hogy Krisna? Indiában gyakran láthatsz ilyen cégtáblákat, hogy „Krisna autógumi szervíz”, „Krisna számítógép üzlet” vagy hasonlóak. Szóval, mi történik akkor, ha Krisnának hívnak? Ha nem pontosítjuk, akkor a bhakták esetleg összetéveszthetnek titeket, a kicsiket, a hatalmas Krisnával. S amikor viszik az óriási tányért a felajánlásokkal, ahelyett, hogy az oltárhoz vinnék, ’véletlenül’ nektek viszik, mondván: „Krisna, ez itt a mi ételfelajánlásunk Neked!” Ezért kell pontosítanunk: Krisna dász, míg az eredeti, Srí Krisna, a kékesfekete Úr.

Történt egyszer valahol Nyugaton, hogy egy férfi, aki először látogatott a templomba, mindent újdonságként élt meg. Egy idő után megpillantotta a hatalmas tálcát tele ételfelajánlásokkal, majd megkérdezte: „Ez micsoda?” S a bhakták válaszoltak: „Ez a Murtiknak készült!” Erre a barátunk megkérdezte: „Belőlem mikor lesz Murti?!”

Ezért, ha kicsit jobban pontosítjuk – dász vagy dászí –, akkor megérthetjük, hogy a Legfelsőbb szerető szolgái vagyunk. Ha Paramánandának hívnak, akkor lehet, hogy még nem vagyunk az isteni boldogság szintjén, de ennek az eszménynek vagyunk a szolgálói. Ez azt jelenti, hogy készek vagyunk odaszentelni az életünket, készek vagyunk azonosulni az isteni boldogság eszményével.

 

(folytatása következik)Leave a Reply