Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
2016-05-26_10-26-55-586x800

(Szvámí Tírtha 2015.09.06-i szófiai délutáni tanításából)                                                             

(az előző hétfői tanítás folytatása) 

Ha intelligens és tanult emberek akarunk lenni, akkor az általános ismeretektől el kell jutnunk a specifikusabb tudásig. Az alapvető általános felfogás az anyagi, hogy az anyagi valóság létezik. De már ennél az első lépésnél reménykedünk abban, hogy létezik valami ezen túl, mivel mindaz, amit megfigyelünk biztos, hogy elpusztul. Azonban reménykedünk benne, hogy valaminek meg kell maradnia. Él bennünk egy egyetemes félelem a haláltól és a pusztulástól. S ennek a problémának a feloldásához az kell, hogy bepillantást nyerjünk az öröklétbe, az isteni valóságba. Majd ezt követően megértjük, hogy mindaz, amit korábban tapasztaltunk csupán tükröződés volt. Tehát az anyag sötétsége helyett, most a szellem fényességét látjuk. Néha ez olyan fényes, hogy elvakít bennünket. De ne álljunk meg itt a lélek vakságánál, a lelki vakságnál. Sokszor azt mondják a szentírások, hogy: „Ó Uram, valódi arcodat isteni fényár fedi. Kérlek, távolítsd el ezt a ragyogást! Nem ezt a fényt akarom látni, hanem Téged!”

Tehát, ha ez a vágyatok, hogy rátaláljatok valamennyi lelki nagyság és fenség forrására, akkor a jó úton jártok. Mivel ezen a legfelsőbb, fenséges, hatalmas és igazságos Istenen túl, van még valaki. Végső soron az Úr Krsna, a mindenkit Vonzó. Krsna nevének jelentése az, hogy “mindenkit vonzó,” saját magát is beleértve. Ez egy nagyon érdekes kérdés! Tudjátok, amikor Krsna, néha megpillantja saját tükörképét, teljesen elbűvöli a látvány, s azt mondja: ‘Ki ez a gyönyörű személy? Mitől olyan rendkívülin szép! Hogyan lehetséges, hogy létezik ilyes valaki!’ Természetesen, nem azt akarom mondani, hogy a nárcizmus isteni eredetű. De miről is szól ez szimbolikusan – arról, hogy szépsége még a saját elképzelését is felülmúlja! El tudunk képzelni olyan szépséget, akit önmaga szépsége is zavarba ejt? Azt gondolom vannak erre szavaink, hogy most beszélünk erről, de nem igazán tudjuk elképzelni. Ezért mondja az egyik tanító azt, hogy: „Krsna útja tele van csodákkal. Álljatok készen a csodákra!” Csak képzeljétek el a látványát ennek a végső szépségnek és harmóniának – el fogtok ájulni! Jobb, ha nem lesz ilyen látomásban részetek, mert mihez is kezdhetnék annyi elalélt bhaktával. Ki fogja a templomot kitakarítani? Ki fogja megfőzni a praszádamot? Tehát, kérlek ne ájuljatok el! De ez nem csupán vicc. Csak azt bizonyítja, hogy mindez messze meghaladja, amit el tudunk képzelni.

Tehát valóban intelligensnek és valóban tanultnak lenni, azt jelenti, hogy kapcsolatban vagyunk a valóságnak ezzel a síkjával. A megfigyelésnek három lépése van. Az első a tények; a második az igazság. Tényből számtalan van, míg az igazságból csak egy. De a valóság harmadik foka, mind a tényeken, mind az igazságon túl van. Kapcsolatban kell lennünk a létezés felsőbb valóságával. Az anyagi élet az tény, mivel testben születtünk. Az örök élet egy igazság. S a szeretetteljes imádat a valóság. Remélem, most már látjátok a különbséget ezek között a különböző fokozatok között. Ezért, ha intelligensek vagyunk, kapcsolódnunk kell a létezés ezen végső szintjéhez.

Akkor miként lehet megítélni, hogy eléggé intelligensek vagyunk-e vagy sem? Sikeresen teljesítenünk kell egy IQ tesztet. Készen álltok egy spirituális IQ tesztre? Felteszek pár kérdést, nektek pedig válaszolnotok kell. Valójában, most visszaemlékezünk egy nagyon mély beszélgetésre, mely Csaitanja Maháprabhu és egyik nagyon-nagyon emelkedett követője Rámánanda Ráj között hangzott el. Az Úr Csaitanja kérdéseket tett fel és Rámánanda pedig válaszolt. Csaitanja Maháprabhu, aki egy nagyon különleges avatárja Krsnának és Rádhának együtt, tudakozódik. Csak képzeljétek el magatokat ebben a helyzetben: Isten tesz fel kérdéseket Nektek. Általában mi szoktunk kérdezni: „Ó, Istenem! Kérlek, mondd el, hogy van ez? Kérlek, mondd meg, hogy van az?” Most azonban Ő teszi fel a kérdéseket.

Az első kérdés: „Mi a legfontosabb tudnivaló?”[1] Tehát mit tanuljunk, miféle tudást? Ti mit válaszolnátok? ‘Nem tudom!’ – ez a helyes válasz! Fogalmunk sincs mi az igazi tudás. A válasz – kérlek figyeljetek – a következő „Srí Krsna odaadó szolgálata a legmagasztosabb tudnivaló.” Tehát a legfőbb tudomány az, hogyan lehet Istent szolgálni. S a szolgálat összekapcsolódást jelent, a szolgálat kapcsolatot jelent. A szolgálat nem elméleti. Elméletileg szolgállak, de … Ez így nem megy! A szolgálat mindig személyes. A szolgálat alapja mindig a kapcsolat. Tegnap tanultam tőletek valamit. Mi a fő mantrája egy kisgyereknek? „Mom, mom, mom! Anya, Anya, Anya!” Minél többet ismétlik ezt a fő mantrát, annál inkább benne lesz a lényeg. Mi az?

Válasz: Óm.

Szvámí Tírtha: Óm. Tehát valamiféle szent tudás van elrejtve gyermekeiteknek ebben az alapvető mantrájában. S egyre eksztatikusabbá válnak az ismétlése által. Látjátok, az isteni valóság mennyire ott rejtőzik még a legalapvetőbb dolgokban is, melyeket életünk során teszünk. Hasonló módon, ha valamiképpen visszatükrözöd az isteni valóságot előbb vagy utóbb kapcsolódni fogsz hozzá. S szerencsére, elöljáróink és a mi Csaitanja Maháprabhunk elmondott nemünk egy mantrát: Haré Krsna Haré Krsna Krsna Krsna Haré Haré, Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré. Remélhetőleg a mantrazengésnek ezzel a folyamatával közelíthetünk és közelebb juthatunk a léleknek ehhez a legfőbb tudományához.

 

(folytatása következik)

 

[1] Bhaktivédánta Szvámí Prabhupád: Az élet végső célja

 

 Leave a Reply