Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
visnu2

(Szvámí Tírtha 2014. január tizedikén Szófiában elhangzott tanításából)
 
Pavitra kérdése: Mi a kapcsolat Krsna és Visnu között, és mi teszi Krsnát különlegesebbé?
Szvámí Tírtha: Minden, amivel Visnu rendelkezik, a mi Krsnánknak is birtokában van, de Krisnának vannak még olyan vonásai is, melyek kizárólag csak Rá jellemzőek. Mi „Visnu” jelentése? Aki mindent áthat, aki mindenbe behatol. Ez egy isteni funkció. Tehát Visnu egy nagyon sajátságos módon ott lakozik minden élőlény szívében; miközben az egész teremtést is áthatja, s a saját eredeti személyes isteni helyzetét is megtartja. Tehát azt mondhatjuk, hogy az összes isteni tulajdonság megtalálható az Úr Visnuban. Ő az élet védelmezője, az univerzumot beragyogó isteni Nap, Szúrja-Nárájan. Fény, életerő – minden, ez az összes funkció Hozzá kapcsolódik. Bhagavánnak is hívják – az a személy, aki isteni tulajdonságokkal rendelkezik, mint a hírnév, hatalom, tudás…
Akkor mi a különbség Visnu és Krsna között? Ez is, kék, az is kék. De van egy különbség: Visnut általában négy kézzel ábrázolják – Krsnát pedig két kézzel. Visnunak azért van négy keze, hogy isteni mivoltára emlékeztessen bennünket, Bár embernek néz ki – csak két lába van – de négy keze, ami túlmutat az emberi lehetőségeken. Szimbolikusan a négy kéz azt fejezi ki, hogy mindenható. Nem korlátozza az anyagi test, mert mindig lelki természetű.
Ezzel szemben Krsnának „csak” két keze van. Miért? Mert el akar vegyülni az emberek között. Eredeti formájában Krsna nagyon közel akar kerülni az emberekhez. Nem akarja elijeszteni őket valamiféle isteni revelációval. S valójában Krsna eredeti formája nagyon hasonlatos az emberekéhez. Vagy azt is mondhatjuk, hogy az emberek nagyon hasonlítanak az Istenhez. „Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert.”[1] Tehát nem arról van szó, hogy az embereknek van antropomorf istenképük, hanem valójában azt mondhatjuk, hogy a Jóstennek van deomorf (isteni tulajdonságokkal felruházó) emberképe. Ő a kiindulópont. 
De melyek Krsna sajátos vonásai? Az egyik a fuvolája, vénu-mádhurja. Mi Krsna fuvolája? Ez a hangenergia forrása. S általában a különféle istenekhez bizonyos hangok is hozzátartoznak – mint például Zeuszhoz a mennydörgés. De a mi Krsnánk fuvolázik. Így gyakorolja a felügyeletét az univerzum felett. Fuvolaszavával mindenkit meginvitál isteni ölelésére. 
Egy másik vonása Krsnának isteni, tökéletes szépsége, a rúpa-mádhurja, szépséges alakja. Meg kell értenünk, hogy Krsna a leggyönyörűbb személy. 
S aztán ott van a kísérete, a bhaktái – guna-mádhurja. Ez egy újabb sajátos jellemzője Krsnának – hogy mindig szerető szolgái veszik körül. laksmí-szahaszra-satra-szambhrama-szévjamánam/ góvindam ádi-purusam tam aham bhadzsámi[2]  – birodalmában laksmík és gópík százezrei szolgálják Őt. Tehát személyes környezetének szépsége egy további sajátos vonása Krsnának.
Krsna negyedik sajátos jellemzője a lílá-mádhurja – a kedvtelései. Ezek azok a speciális dolgok, melyek a Legfelsőbb egyetlen más aspektusára sem jellemzők. Ez teszi teljessé a képet. Ezért mondja azt Sríla Sridhar Mahárádzs, hogy az Isten imádatában általánosságban el kell jutnunk a Legfelsőbb mindenkit vonzó aspektusáig, a Jóistenről alkotott Krsna koncepcióig; mivel ez a legteljesebb megértése annak, ami az idők során rendelkezésünkre áll erről a legfelsőbb valóságról. Krsna purnóttama avatár – maradéktalanul tökéletesen teljes. A Legfelsőbb más jellemzői, azt mondhatjuk, kevesebb ragyogással, kevesebb isteni dicsőséggel rendelkeznek. S Krsnának ezek a különleges tulajdonságai számunkra nagyon vonzóak. Különösen a fuvoláján megszólaló ötödik hang. 
 
1. Teremtés könyve 1.27-28.
2. Brahma-szanhitá 5.29.


Leave a Reply