Sharanagati

Collected words from talks of Swami TirthaSep

28


(от лекция на Свами Тиртха, 17.08.2017 сутрин, Лудащо)

(продължава от предишния петък)

Има още един много мощен инструмент, много силна помощ в мантруването – добрата компания, вдъхновяващата компания. Тогава сърцето и душата ви политат. Ако имате такъв приятел, такъв брат или сестра бхакти край себе си, имате всичко. Защо се нуждаем от такова наситено общуване? Защото мантруването е нещо лично. Не знам вие как го чувствате, но понякога не е лесно да мантруваш на воля в компанията на другите. Това е нещо толкова съкровено, не е ли така? Но ако сте в такова благоприятно обкръжение, ако усещате тази подкрепа в чувствата, в раса, в целите –това ще умножи ентусиазма в мантруването.

Мисля, че вчера имахме експеримент с голямата джапа. Там можахме да усетим умножаването на енергиите. Така че благоприятно обкръжение означава също и да намериш подкрепа.

И трябва сериозно и дълбоко да се отнасяме към святото име. Защото другите видове служене могат да ги вършат и останалите последователи на другите религии. Ала съвсем малцина са тези, които обожават Бога чрез светите имена. Така че това е специална литургия, специална служба. Затова нека допринесем към това толкова специфично служене – възпяването на светите имена. Понеже повечето хора се молят: „Дай ми това, дай ми онова.” Но ние се молим: “Нека Ти дам себе си.” Това е различно. Можем да кажем, че Говинда гладува. Той жадува за нашия принос. „Моля те, позови Ме с името Ми, скъпи синко, скъпа дъще!” Той чака. И затова чрез чистото възпяване на името, ще Го срещнем. Точно както посрещате изгряващото слънце всяка сутрин, накрая ще посрещнете и Него. Може би имате някакви коментари или въпроси?

Въпрос на Кришна Прия: Защо и кога святото име идва насън?

Свами Тиртха: Ако пренебрегвате святото име в будното си състояние, Кришна си го иска и ще дойде в сънищата ви. Но целта е да съсредоточим съзнанието си докато сме будни, да поддържаме добър стандарт на съзнанието докато сме будни. Тогава, Гурудев казва, че ако сме постигнали това, е по-лесно да пречистим съзнанието си и по време на сън. Защото нашата цел е чисто съзнание по 24 часа на ден. 365/ 7/ 24. Това означава и докато спим. Как така?! Невъзможно е да овладяваме ума си докато сме будни, камо ли нощем! Обаче Гурудев е вдигнал летвата високо. Той не казваше просто: „Ами, помнете нашия Кришна само за час и половина докато си мантрувате кръговете.” Не, той казваше: „По 24 часа”.

Така че ако святото име отеква в сънищата ни, или ако например сънуваме бхактите, или духовния си учител – мисля, че можем да се опрем на това, можем да го приемем за духовно напътствие.

Понякога хората ми казват: „О, сънувах Бхакти Абхай Нараян Махарадж! Той ми преподаваше нещо…” Аз винаги питам: „Помниш ли какво ти каза?” „Не!” Тогава потвърждавам: „Той е бил!” Защото обикновено хората не помнят на какво ги е учил. Така че трябва да научим езика и на сънищата.

Но най-общо можем да кажем, че ако животът ви е толкова лек, щастлив и безгрижен, че забравяте за Него, Той ще ви създаде известни проблеми, за да си Го спомните. И няма значение дали това става в будно състояние или насън.

 

(следва продължение)Leave a Reply