Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Shrila-Haridas-Thakura chanting

Харидаса Тхакура мантрувал под дървото бакула и медитирал върху храма на Бога. Има една тайна как е мантрувал толкова много. В Индия на 100,000 казват „една лакха”. Той мантрувал три лакхи със специални цели и по различни начини. Една лакха мантрувал наум, мислено. Втората лакха мантрувал съвсем тихо, шепнешком. А третата лакха мантрувал на висок глас. Защо правел така? Спомняте ли си?

Према Бинду: За да ангажира всичките си сетива.

Тиртха Махарадж: Много добра идея, близко до същината. Как точно било?

Шямасундара: Мантруването наум е, за да постигне умиротворено състояние на ума.

Тиртха Махарадж: Да.

Шямасундара: Докато мантруването шепнешком…

Тиртха Махарадж: Нека се спрем на тази степен. И така, ако пеем молитвите си, каквито и да са тези молитви, или пък маха-мантрата наум, в сърцето и душата си, това ще ни донесе спокойствие в ума. Мисля, че това е много важно! Защото в наше време толкова много се влияем от външни въздействия, толкова много импулси достигат до нас, толкова много смущения има. Затова, ако искате да се защитите от всички тези въздействия, трябва да възпявате святото име наум и ще добиете спокоен ум, досущ като вътрешен щит, който ви пази.

И така, най-напред той мантрувал за вътрешното спокойствие на ума си. Как смятате, за какво била следващата лакха? Какво повече от вътрешния покой можем да очакваме?

Према Бинду: Божията благословия.

Тиртха Махарадж: Много близо. Втората причина била да постигне своето освобождение, пречистване. Затова мантрувал малко по-високо, за да може да чува. Защото спомняте си, говорихме, че трябва да има слушане и възпяване, слушане и възпяване. Така сами си осигурявате обратна връзка. За собственото си духовно благо той мантрувал на тих глас. И накрая, за да сподели благословиите, за да избави всички живи създания около себе си, той мантрувал на висок глас, за да могат останалите също да чуват – например дърветата, комарите и т.н. Затова той мантрувал толкова много.

Яшода: Трябва ли да се стремим да мантруваме в три степени като Харидаса Тхакура – наум, шепнешком и на висок глас?

Тиртха Махарадж: Високо! Високо е най-добре. Защото всичко останало се включва в него. Ако искаме да помогнем на всички живи същества, по естествен начин помагаме на себе си и се сдобиваме с вътрешен покой.

Все пак това показва, че една проста мантра медитация действа на различни нива. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.Leave a Reply