Archive for June 2nd, 2024

(from a lecture of Swami Tirtha, 02.05.2018, Rila)

(continues from the previous Monday)

The problem is whether in our present condition we can touch divinity or not. In order to achieve that, we have to push our limits! Who is satisfied with half-solutions? ‘All right, twenty percent is enough for me.’ No! And you are not satisfied even with a hundred percent. Because we have learned that a hundred and eight is our number, so we want a hundred and eight percent devotion. Not only full, but overfull.

But back to the present-day realities. On the open level of our consciousness there are certain dirty things that we have to remove and certain positive things that we have to cultivate. But what is there in the subconsciousness? What is there suppressed in the subconscious regions? All the dirt, all the demons, all the troubles, all the traumas that you have had in this lifetime and in the previous lifetimes. A lot of garbage! Therefore people are afraid to let this subconscious platform free, to open up the secret Pandora’s box.

But this is only one side of the story. Have you ever thought of what is hidden in your superior consciousness? If all the demons are down there, then all the angels are up there. So, open the box of your spiritual consciousness. It will help you a lot. Don’t be obsessed with the dirt and the garbage. Anartha is not our focus. Open your superior consciousness. Then all the beauty and all the divine vibration will come. It is also hidden there. Which box do you open?

And we have this deep hope that the holy name will open the spiritual box, the superconscious box.

(to be continued)(Szvámí Tírtha, 2018. 05.02. Rila-hegységbeni előadásából)

(a hétfői tanítás folytatása)

Tovább folytatva a kérdést, hogy ha létezik valami magasabb rendű az általunk megismerhető valóságon túl, akkor jelen helyzetünkben képesek vagyunk-e elérni Őhozzá vagy sem? Ahhoz pedig, hogy erre a megvalósításra jussunk, feszegetnünk kell a határainkat! Ki az, aki megelégszik fél megoldásokkal? ‘Rendben, nekem húsz százalék is elegendő.’ Nem! És nekünk még a száz százalék sem elég, mivel megtanultuk, hogy a 108 az a mi számunk, ezért mi 108 százalékos odaadást akarunk. Nem teljes odaadást, hanem túlcsorduló, túláradó odaadást szeretnénk.

Viszont térjünk vissza a jelen valósághoz, hiszen tudatunkat jópár nemkívánatos dolog szennyezi be, amelyeket el kell távolítanunk, illetve vannak pozitív dolgok is, melyeket pedig gyakorolnunk kell. De vajon mi van az elfojtott tudatalattinkban? Az összes szenny, démon, probléma, trauma, amit ebben és a korábbi életeinkben szereztünk. Rengeteg szemét! Ezért az emberek többnyire tartanak ennek a tudatalattinak a feltárásától, Pandora titkos szelencéjének a kinyitásától.

De ez csak az egyik része a történetnek. Gondoltatok már valaha arra, hogy vajon mit rejt a magasabb tudatszintünk? Ha az összes démon ott lent van, akkor valamennyi angyal pedig fent található. Tehát nyissátok tágra a lelki tudatotok szelencéjét, ez sokat fog segíteni nektek. Ne legyetek a mocsok és a szemét megszállottjai. Ne az anarthára összpontosítsatok! Nyissátok meg a felsőbb tudatotokat és akkor az összes szépség és isteni rezgés alászáll. Tehát ott mindkettő el van rejtve, melyiket akarjátok kitárni?

Mély meggyőződésünk van abban, hogy a Szent Név megnyitja ezt a lelki ládikát, ennek a magasabb tudatnak a szelencéjét.

(folytatása következik)(от лекция на Свами Тиртха, 02.05.2018, Рила)

(продължава от предишния понеделник)

Въпросът е дали в настоящото си състояние можем да се докоснем до божественото или не. За да постигнем това, трябва да поставим по-надалеч границите си! Та кой се удовлетворява с полу-решения? „Добре, и двайсет процента ми стигат.“ Не! На нас не ни стигат дори сто процента. Защото сме научили, че сто и осем е нашето число, така че искаме сто и осем процента преданост. Не просто пълна, а преливаща.

Но да се върнем в настоящето. На видимото ниво на съзнанието ни има някои нечисти неща, които трябва да премахнем, и други позитивни неща, които трябва да култивираме. Обаче какво има в подсъзнанието? Какво се таи потиснато в подсъзнателните кътчета? Цялата мръсотия, всички демони, всички проблеми, всички травми, които сте преживели в този живот и в предходните. Толкова много смет! Затова хората се боят да пуснат на свобода подсъзнанието си, да отворят тайната кутия на Пандора.

Обаче това е само едната страна на историята. А мислили ли сте някога какво ли се крие в свръхсъзнанието ви? Щом всички демони са там долу, тогава всички ангели пък са горе. Затова отворете кутията на свръхсъзнанието си. Това ще ви е от голяма помощ. Не бъдете обсебени от мръсотията и боклука. Не анартхите са нашият фокус. Отворете по-висшето си съзнание. Тогава ще ви споходи цялата красота и всички божествени трепети. Те също се крият там. Въпросът е коя кутия отваряте?

И ние имаме дълбоката надежда, че святото име ще отвори духовната кутия, кутията на свръхсъзнанието.

(следва продължение)